Menu Podmiotowe menu ikonka

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zakupu znaków na potrzeby wytyczenia szlaku rowerowego

 • 11 czerwca 2019

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Zakup znaków na potrzeby wytyczenia szlaku rowerowego- szt 15

 • 10 czerwca 2019

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na; "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Wywła i Nowa Wieś gmina Słupia powiat Jędrzejowski"

 • 10 czerwca 2019

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zakup znaków na potrzeby wytyczenia szlaku rowerowego - szt 15

 • 03 czerwca 2019

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej wykonania 4 tablic pamiątkowych

 • 23 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie 4 tablic pamiątkowych

 • 23 maja 2019

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe; Wykonanie 4 tablic pamiątkowych

 • 13 maja 2019

Znak:  SGG 271.ZAP.18.2019   ZAPYTANIE OFERTOWE                       Gmina Słupia działając na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych, o wartości szacunkowej nieprz...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek(tonerów)

 • 16 stycznia 2019

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert: Dostawę wyposażenia realizowana w ramach projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ze świetlicy na klub SENIOR”

 • 05 grudnia 2018

SGG.271.26.2018 Zbiorcze zestawienie ofert Zapytanie ofertowe na :   „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ze świetlicy wiejskiej na klub Seniora”   Termin otwarcia 03.12...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • 05 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

Dostawę wyposażenia realizowana w ramach projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ze świetlicy na klub SENIOR”

 • 27 listopada 2018

Zapytanie ofertowe nr SGG. 271.26.2018 Gmina Słupia zaprasza do złożenia ofert na:  Dostawę wyposażenia realizowana w ramach projektu „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku ze świ...

Przejdź do wpisu

Dostawa opału - PELET - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 • 22 listopada 2018

Przejdź do wpisu

Dostawa opału - PELET

 • 14 listopada 2018

Gmina Słupia zaprasza do złożenia oferty na dostawę 43 ton (w workach po 15 kg) pelletu do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Słupi. Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2018 roku do godz. 11.00.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na "dostawę opału - PELET"

 • 13 listopada 2018

Postępowanie unieważniono w dniu 13.11.2018 roku ze względów: oferent przedstawił ofertę przekraczającą szacowaną wartość zamówienia. w zalaczeniu informacja o uniewaznieniu postepowania wraz z...

Przejdź do wpisu

Dostawa opału - PELET

 • 13 listopada 2018

Dostawa opału - PELET Zapraszam do złożenia oferty na dostawę opału - PELET w terminie do.12.11.2018r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia.    ...

Przejdź do wpisu

Dostawa opału - EKO groszku

 • 13 listopada 2018

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę opału - EKO groszku w terminie do.08.11.2018r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia.       W załączeniu przesyłamy...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe NR 271.20.2018 na zakup kruszywa

 • 24 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU ZE ŚWIETLICY NA KLUB SENIOR

 • 14 września 2018

                                                                                                            Słupia, dnia   14.09.2018       SA.271.3.2.2018                                    ...

Przejdź do wpisu

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU ZE ŚWIETLICY NA KLUB SENIOR.

 • 06 września 2018

                                                                                                            Słupia, dnia   05.09.2016       SA.271.2.2.2018                 ...

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz

 • 18 lipca 2018

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert: Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w miejscowościach Sieńsko i Rożnica

 • 16 lipca 2018

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz

 • 09 lipca 2018

Przejdź do wpisu

Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 w miejscowościach Sieńsko i Rożnica

 • 05 lipca 2018

                                                                                                                                                                                                       ...

Przejdź do wpisu

Oferta na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz

 • 22 czerwca 2018

Informacje o ogłoszeniu Termin składania ofert do dnia 29-06-2018 Drukuj Numer ogłoszenia 1120278 Edytuj Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Ofertę należy złożyć w za...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe NR 271.13.2018 na zakup kruszywa

 • 24 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe NR 271.11.1.2018 na zakup kruszywa

 • 24 grudnia 2018

Przejdź do wpisu

Dokumentacja z przeprowadzonego Rozpoznania cenowego zadanie pn: Nadzór inwestorski na zadanie Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Słupia

 • 04 kwietnia 2018

Przejdź do wpisu

Przedmiot zamówienia: „Nadzór inwestorski na zadaniu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Słupia”

 • 21 marca 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamówienie prowadzone jest w trybie postępowania ofertowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energet...

Przejdź do wpisu

Protokół z wyboru na "Zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery do drukarek )"

 • 24 stycznia 2018

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe Zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery do drukarek )

 • 05 stycznia 2018

Opis zamówienia : Przedmiotem zapytania jest:  - Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do Zamawiającego   - Odbiór zużytych tonerów na koszt dostawcy i wystawienie karty utylizacji odpad...

Przejdź do wpisu

Protokół z wyboru ofert Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia

 • 19 grudnia 2017

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo złożoną przez: NDTE Consulting Sp. z o.o. Ul. Utrata 4C/13 16-400 Suwałki Cena brutto 2 952,00 zł Cena netto 2 400,00 zł

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia

 • 19 grudnia 2017

w załaczeniu skan dokumentu

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe: Wyłapywanie zwierząt domowych, wolno-żyjących i zapewnienie im opieki w okresie od 01.01.2018 - 31.12.2018 na terenie Gminy Słupia

 • 11 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia

 • 07 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Świadczenie usług dostępu do serwisu i dostępu do szerokopasmowego - Internetu informacja o wynikach

 • 06 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Protokół z przeprowadzonego przeglądy na wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją dla zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia

Przejdź do wpisu

„Świadczenie usług dostępu do serwisu i dostępu do szerokopasmowego Internetu

 • 27 listopada 2017

Słupia, 27.11.2017 r.   ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Słupia Słupia 257, 28-350 Słupia tel. 41 381 60 24  faks 41 381 60 05 wew. 20   1.     Zaproszenie do złożenia ofert na: „Świadczenie usług do...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego, projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją dla zadania Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania cenowego na : Dostawę węgla do budynku Ośrodka Zdrowia i Urzędu Gminy

 • 26 września 2017

w załączeniu skan dokumentacji

Przejdź do wpisu

Remont pomieszczeń OSP w Sprowie

 • 03 października 2017

Słupia 21.09.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE  1.    Dane Zamawiającego: Gmina Słupia Słupia 257 28-350 Słupia NIP 656-22-14-287 REGON 291010694   2. Nazwa operacji „Wymiana rynien oraz malowani...

Przejdź do wpisu

Dostawa opału - EKO groszek

 • 14 września 2017

Prosimy o złożenie oferty na dostawę opału - EKO groszku w terminie do 22.09.2017r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 257, 28-350 Słupia.  w załączeniu formularz ofertowy...

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad Budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wielkopole gmina Słupia

 • 04 września 2017

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowaną przez inwestora inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejs...

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad Budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Słupia”.

 • 04 września 2017

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowaną przez inwestora inwestycją pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie...

Przejdź do wpisu

Budowa kominka w remizie OSP Dąbrowica

 • 05 września 2017

Słupia, dn. 21.08.2017 r.       SA.271.8.2017         ZAPROSZENIE Gmina Słupia zaprasza do składnia oferty na projekt pod nazwą : „Budowa kominka w remizie OSP Dąbrowica” Ofertę należy...

Przejdź do wpisu

Wymiana rynien oraz malowanie sali w budynku remizy OSP Sprowa

 • 11 września 2017

Słupia, dn. 28.08.2017 r.       SA.271.9.2017         ZAPROSZENIE Gmina Słupia zaprasza do składnia oferty na projekt pod nazwą : „Wymiana rynien oraz malowanie sali w budynku remiz...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na : Wykonanie usługi polegającej na rozbudowie garażu remizy OSP w Sieńsku

 • 09 sierpnia 2017

w załączeniu zapytanie

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na : Budowa kominka w remizie OSP Dąbrowica

 • 11 sierpnia 2017

                                                                                                            Słupia, dnia   03.08.2017                                                           ...

Przejdź do wpisu

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych na Remont drogi wewnętrznej dz. nr 749 Sieńsko-Burek w km 0+300 do km 0+625

 • 31 lipca 2017

w załączeniu skan protokołu

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na :Remont drogi wewnętrznej dz. nr 749 Sieńsko –Burek w km 0+300 do km 0+625

 • 20 lipca 2017

                                                                                                            Słupia, dnia   17.07.2017       SA.271.  12.1.2017          Z A P R O S Z E N I E...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na "Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno- przyrodniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Słupi"

 • 10 lipca 2017

w załaczeniu skan zapytania 

Przejdź do wpisu