Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykonanie SIWZ i przeprowadzenie przetargów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Słupia - ogłoszenie o wyborze

 • 04 lipca 2017

w załaczeniu skan protokołu

Przejdź do wpisu

Wykonanie SIWZ i przeprowadzenie przetargów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Słupia

 • 26 czerwca 2017

w załaczeniu skan SIWZ z załacznikami 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Znak SA 271.3.2017

 • 08 marca 2017

dot. opracowania dokumentacji aplikacyjnej do działania 3.1 "wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzacej ze źródeł odnawialnych"  w ramach RPOWŚ 2014-2020. w załaczeniu skan pisma 

Przejdź do wpisu

Gmina Słupia zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia” w ramach działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

 • 23 lutego 2017

Zamawiający: Gmina Słupia, Słupia 257, 28-350 Słupia, Tel/fax (41) 381 60 24/(41) 381 60 24 NIP: 656-22-14-287 REGON: 291010694 Przedmiot zamówienia: Gmina Słupia zaprasza do złożenia o...

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła na terenie Gminy Słupia

 • 20 lutego 2017

w załaczeniu skan zawiadomienia 

Przejdź do wpisu

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła na terenie Gminy Słupia

 • 17 lutego 2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Przedmiot zamówienia: Gmina Słupia zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i wniosku o dofinan...

Przejdź do wpisu

Zakup materiałów eksploatacyjnych - (tonery tusze) na 2017 r- Ogłoszenie o wyborze

 • 02 lutego 2017

W załaczeniu skan ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Zakup materiałów eksploatacyjnych - (tonery tusze) na 2017 r

 • 23 stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest  Zakup materiałów eksploatacyjnych   Opis zamówienia : Przedmiotem zapytania jest:  - Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do Zamawiającego  - Odbiór zużyt...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Na usługę opracowania analiz efektywności kosztowej dla projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III, Budowa wodociągu w miejscowości Wielkopole, Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego

 • 27 grudnia 2016

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Na usługę opracowania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków Gminy Słupia: SP Obiechów, SP Słupia, OZ Słupia, NMOW Węgrzynów

 • 27 grudnia 2016

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania analiz efektywności kosztowej dla projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap III, Budowa wodociągu w miejscowości Wielkopole, Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego "

 • 20 grudnia 2016

ZAMAWIAJĄCY : Gmina Słupia Słupia 257 28-350 Słupia Jędrzejowska Tel/fax (41) 381 60 24/(41) 381 60 24 NIP: 656-22-14-287 REGON: 291010694   SA 271.13.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE       Na usł...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą: Termomodernizacja budynków Gminy Słupia: SP Obiechów, SP Słupia, OZ Słupia, NMOW Węgrzynów

 • 20 grudnia 2016

w załaczeniu skan dokumentu

Przejdź do wpisu

Na usługę opracowania kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków Gminy Słupia: SP Obiechów, SP Słupia, OZ Słupia, NMOW Węgrzynów

 • 19 grudnia 2016

ZAMAWIAJĄCY : Gmina Słupia Słupia 257 28-350 Słupia Jędrzejowska Tel/fax (41) 381 60 24/(41) 381 60 24 NIP: 656-22-14-287 REGON: 291010694     ZAPYTANIE OFERTOWE       Na usługę opracowan...

Przejdź do wpisu

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu pod nazwą: Termomodernizacja budynków Gminy Słupia: SP Obiechów, SP Słupia, OZ Słupia, NMOW Węgrzynów

 • 09 grudnia 2016

Znak sprawy:  271.11.2016  Słupia, 08.12. 2016 r.       ZAPYTANIE OFERTOWE     I.        Zamawiający: Gmina Słupia adres: Słupia 257, 28-350 Słupia, REGON 291010694, NIP 656-22-14-287 tel./...

Przejdź do wpisu

Zestawienie ofert/ Wybór wykonawcy zamówienia "dostawa/usługa cateringowa podczas spotkań konsultacyjnych na 6- ciu spotkaniach w Gminie Słupia"

 • 27 września 2016

W terminie do dnia 27.09.2016r. przedstawiono poniższe oferty:  Nazwa i adres wykonawcy: Sklep Wielobranżowy Kunicki Sławomir 28-350 Słupia Oferowana cena brutto: 1020 zł   Firma Handlowa „...

Przejdź do wpisu

Dostawa cateringu podczas spotkań konsultacyjnych na 6-ciu spotkaniach w Gminie Słupia

 • 27 września 2016

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa/usługa cateringowa podczas spotkań  konsultacyjnych na 6- ciu spotkaniach w Gminie Słupia w okresie do 30.09.2016. Catering obejmować powinie...

Przejdź do wpisu

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych dot.Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Słupia na lata 2016-2023

 • 04 sierpnia 2016

Przejdź do wpisu

Urząd Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Słupia na lata 2016-2023

 • 22 lipca 2016

ZAPROSZENIE   do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro     Gmina Słupia (Jędrzejowska) - Urząd Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) zaprasza do złożenia oferty na Opracowanie Pr...

Przejdź do wpisu

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych dot. zakup urn wyborczych

 • 08 lipca 2016

w załaczeniu skan protokołu

Przejdź do wpisu

Protokół z przeprowadzonego przeglądu ofert cenowych dot. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drogach: ...

 • 28 czerwca 2016

w załaczeniu skan protokołu 

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert na zakup urn wyborczych

 • 17 czerwca 2016

….,……. dnia …………. Znak sprawy S.A. 271.1.2016 urny FORMULARZ OFERTY Zakup urn wyborczych I.       Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO   Gmina Słupia Słupia 257, 28-350 Słupia II.    Opis p...

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do składania ofert na: Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej

 • 06 czerwca 2016

                                                       Z A P R O S Z E N I E   Gmina Słupia (Jędrzejowska) zaprasza do składania oferty na: Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej  na następują...

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do rozeznania rynku na Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby UG Słupia

 • 10 lutego 2016

Zbiorcze zestawienie ofert do rozeznania rynku na Zakup materiałów eksploatacyjnych na potrzeby UG Słupia Znak SA.271.1.2016 w załączeniu skan dokumentu

Przejdź do wpisu

Zakup materiałów eksploatacyjnych - (tonery tusze) na 2016 r

 • 20 stycznia 2016

I.       Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO  Gmina Słupia Słupia 257, 28-350 Słupia   II.    Opis przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest  Zakup materiałów eksploatacyjnych   Opis zamówienia :...

Przejdź do wpisu

Budowa Studni Redukcji Ciśnienia Na Sieci Wodociągowej Słupia- Wielkopole

 • 13 stycznia 2016

RGG.271a.2.2016r                                                                        Słupia, dnia 13.01.2016r                              Urząd Gminy w Słupi ( Jędrzejowskiej) zaprasza do zło...

Przejdź do wpisu

Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia”

 • 17 grudnia 2015

  Słupia, 17.12.2015r.   ZAMAWIAJĄCY:   Gmina Słupia (Jędrzejowska) Słupia 257, 28-350 Słupia tel. 41 381 60 24  faks 41 381 60 05 wew. 20   __________________________________________________...

Przejdź do wpisu

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Słupia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słupia (Jędrzejowska) - Informacja o wyborze

 • 26 listopada 2015

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Słupia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słupia (Jędrzejowska) - Informacja o wyborze w załączeniu skan dokumentu 

Przejdź do wpisu

,,Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Słupia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Słupia (Jędrzejowska)‘’

 • 17 listopada 2015

Gmina Słupia (Jędrzejowska) Słupia 257, 28-350 Słupia (Jędrzejowska) zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: ,,Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Słupia oraz jednost...

Przejdź do wpisu

Usługa wykonania rozgraniczenia nieruchomości

 • 19 października 2015

Słupia, 19.10.2015r. Znak:RGG.271.11.2015              Prosimy o złożenie  oferty  na usługę w zakresie wykonania rozgraniczenia nieruchomości o  numerze działki 514 z działkami 513/3,518,...

Przejdź do wpisu

Przygotowanie oraz emisje spotu w radiu lokalnym informacji o rekrutacji „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia ”

 • 15 września 2015

Dotyczy: realizacji projektu nr POIG.O8.03.00-26—250/13 realizowanego przez Gminę Słupia pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupia  ”, współfinansowanego przez Unią Europejską w rama...

Przejdź do wpisu

Pracownik socjalny 2 osoby z terenu Gminy Słupia

 • 11 września 2015

                                                                                                            Słupia, dnia 09 września 2014 r.                                                        ...

Przejdź do wpisu

Informacja dla wykonawców dot. Wykonanie i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu”

 • 08 września 2015

Informacja Dot. Wykonanie i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu” Znak sprawy SA 271.3.2015. W przedmiotowym rozeznaniu rynku złożono 2 oferty. Zamawiający wybrał Wykonaw...

Przejdź do wpisu

Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu

 • 03 września 2015

Słupia, 03.09.2015 SA.271.4.2015 Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zapytania W związku z uzyskaniem przez Gminę Słupia dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdz...

Przejdź do wpisu

Wykonanie i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu

 • 03 września 2015

Zapytanie ofertowe Wykonanie i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Słupia, 03.09.2015 r. Gmina Słupia Słupia 257 28-350 Słupia Tel. 41 3816024 fax 20 Zaprosz...

Przejdź do wpisu

Przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawców”POIG

 • 14 grudnia 2015

Słupia, dnia 21.08.2015.   Zaproszenie do składania ofert Na „Przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawców” I.Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Słupia (Jędrzejowska)...

Przejdź do wpisu

Zakup materiałów eksploatacyjnych - (tonery tusze)

 • 09 kwietnia 2015

W załaczeniu Formularz oferty i projekt umowy  na "Zakup materiałów eksploatacyjnych"   ofertę należy złozyć do 20.04.2015 do godziny 12:00

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć

 • 09 września 2014

Nr sprawy: GOPS.271.15.2014 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskie...

Przejdź do wpisu

na inspektora nadzoru na zadanie pn. ,,Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Jasieńcu”

 • 02 września 2014

Słupia, dnia 02.09.2014r.   Znak:  RGG.271.8.2014   Urząd Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) zaprasza do złożenia oferty z zamówienia publicznego do wartości nie przekraczający  30 tys. Euro w...

Przejdź do wpisu

Wycena działek komunalnych stanowiacych własnośc Gminy Słupia przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Słupi

 • 22 sierpnia 2014

Urząd Gminy w Słupi (Jedrzejowskiej) zaprasza do złożenia oferty z zamówienia publicznego do wartosci nie przekraczajacej 30 000 EURo w trybie zapytania o cene na zadanie pod nazwą "Wycena działek kom...

Przejdź do wpisu

,,Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Jasieńcu”

 • 19 sierpnia 2014

Urząd Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) zaprasza do złożenia oferty z zamówienia publicznego do wartości nie przekraczający 30 tys. Euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn....

Przejdź do wpisu

dostarczenie materiałów biurowych na potrzeby projektu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Słupia

 • 02 grudnia 2014

Zapytanie ofertowe Znak SA.271.10.2014     1. Przedmiot zapytania  W związku z uzyskaniem przez Gminę Słupia dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wy...

Przejdź do wpisu

Wykonanie i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu

 • 16 lipca 2014

    Zapytanie ofertowe Wykonanie i dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Słupia, 14.07.2014 r. Gmina Słupia Słupia 257 28-350 Słupia Tel. 41 3816...


Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 23 czerwca 2014

Nr sprawy: GOPS.271.9.2014   Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Eu...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 23 czerwca 2014

Nr sprawy: GOPS.271.9.2014   Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Eu...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu.

 • 27 czerwca 2014

  Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zapytania W związku z uzyskaniem przez Gminę Słupia dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrow...


Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 08 maja 2014

                  Nr sprawy: GOPS.271.5.2014   Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowan...


Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert na "Zakup materiałów ekploatacyjnych"

 • 28 kwietnia 2014

w załaczeniu zbiorcze zestawienie 


Przejdź do wpisu

Zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 15 kwietnia 2014

Przedniotem zapytania jest :  - Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do Zamawiającego - Odbiór zużytych tonerów na koszt dostawcy i wystawienie karty utylizacji odpadu.  


Przejdź do wpisu

Rozeznanie rynku na Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na wybór wykonawców

 • 02 grudnia 2014

  Słupia, dnia 15.04.2014. Znak sprawy SA 271.4a.2014 Zaproszenie do składania ofert Na „Przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawców” I.Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 05 listopada 2013

  Nr sprawy: GOPS.271.12.2013 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Uni...


Przejdź do wpisu