Menu Podmiotowe menu ikonka

Brak aktualnych treści.

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 23 czerwca 2014

Nr sprawy: GOPS.271.9.2014   Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Eu...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 23 czerwca 2014

Nr sprawy: GOPS.271.9.2014   Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Eu...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu.

 • 27 czerwca 2014

  Zapytanie ofertowe 1. Przedmiot zapytania W związku z uzyskaniem przez Gminę Słupia dofinansowania ze środków EFRR w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrow...


Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 • 08 maja 2014

                  Nr sprawy: GOPS.271.5.2014   Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowan...


Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert na "Zakup materiałów ekploatacyjnych"

 • 28 kwietnia 2014

w załaczeniu zbiorcze zestawienie 


Przejdź do wpisu

Zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 15 kwietnia 2014

Przedniotem zapytania jest :  - Zakup materiałów eksploatacyjnych wraz z dostawą do Zamawiającego - Odbiór zużytych tonerów na koszt dostawcy i wystawienie karty utylizacji odpadu.  


Przejdź do wpisu

Rozeznanie rynku na Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na wybór wykonawców

 • 02 grudnia 2014

  Słupia, dnia 15.04.2014. Znak sprawy SA 271.4a.2014 Zaproszenie do składania ofert Na „Przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań na wybór wykonawców” I.Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 05 listopada 2013

  Nr sprawy: GOPS.271.12.2013 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Uni...


Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 27 sierpnia 2013

  Nr sprawy: GOPS.271.11.2013 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Eur...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro”

 • 14 czerwca 2013

          Nr sprawy: GOPS.271.3.2013 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współfina...


Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe: Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro

 • 23 kwietnia 2013

                     Nr sprawy: GOPS.271.2.2013   Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. „Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro” współf...


Przejdź do wpisu

dot. rozeznania rynki nr SA.272.5.2013

 • 25 marca 2013

  Zbiorcze zestawienie ofert   Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena oferty netto...


Przejdź do wpisu

Zakup materiałów eksploatacyjnych

 • 12 marca 2013

Zakup materiałów eksploatacyjnych  w zalaczeniu dokumenty 


Przejdź do wpisu

Kompleksowa usługa związana zatrudnienie nauczycieli, w ramach projektu POKL

 • 21 lutego 2013

W załaczeniu protokół z wyboru ofert  do projektu "Indywidualizaacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Słupia (Jędrzejowska)"


Przejdź do wpisu

Kompleksowa usługa związana zatrudnienie nauczycieli, w ramach projektu POKL

 • 04 lutego 2013

Kompleksowa usługa związana zatrudnienie nauczycieli, w ramach projektu POKL „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Słupia (Jędrzejowska)" ogłoszenie w załaczeniu 


Przejdź do wpisu

Zapytanie na wykonanie tablic pamiątkowych/informacyjnych (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro)

 • 02 stycznia 2013

  Zapytanie  na wykonanie tablic pamiątkowych/informacyjnychj  (wartość zamówienia poniżej 14 000 Euro) treśc w załaczeniu  


Przejdź do wpisu

Protokół wyboru ofert

 • 17 grudnia 2012

dotyczy: realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska  


Przejdź do wpisu

Konkurs na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska)

 • 05 listopada 2012

Wójt Gminy Słupia (Jędrzejowska) ogłasza konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia (Jędrzejowska) 


Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i zorganizowanie wyjazdowego warsztatu pracy z rodziną

 • 30 października 2012

Skan zapytania wraz z formularzem oferty w załączeniu


Przejdź do wpisu

Ogłosznie o unieważnieniu postepowania

 • 26 października 2012

Ogłosznie o unieważnieniu postepowania. Dotyczy zapytania ofertowego Znak GOPS.271.11.2012 na zadanie Przeprowadzenie zajęc w ramach projektu "Nowa kwalifikacje receptą na lepsze jutro ". treść w zał...

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe GOPS

 • 10 października 2012

dot. przeprowadzenia i zorganizowania wyjazdowego warsztatu pracy z rodziną - dla uczestników projektu wraz z rodzinami  

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć w ramach projekty "Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro"

 • 24 sierpnia 2012

Przejdź do wpisu

Zapytanie o cene Gminny Osrodek Pomocy Społecznje

 • 14 maja 2012

Zapytanie o cenę na prowadzenie zajeć w ramach  projektu pod nazwą "Nowe kwalifikacje receptą na lepsze jutro" . 

Przejdź do wpisu
Powrót