Menu Podmiotowe menu ikonka

Brak aktualnych treści.

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa Wieś gm. Słupia oznaczonej nr działki 41

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rawka gm. Słupia oznaczonej nr działki 202 i 219/1

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wywła gm. Słupia oznaczonej nr działki 59 i 60

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rożnica gm. Słupia oznaczonej nr działki 63/1

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rawka gm. Słupia oznaczonej nr działki 210.

 • 23 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 210 położonej w obrębie Rawka gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 63/1 położonej w obrebie Rożnica gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 59 oraz działki o nr. 60 położonej w obrębie Wywła gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 202 oraz działki 219/1 położonej w obrebie Rawka gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 41 położonej w obrębie Nowa Wieś gm. Słupia

 • 17 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej" Budowy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej"

 • 09 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - "Podinspektor w referacie Spraw Administracyjnych"

 • 12 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej ograniczenia korzystania z nieruchomości o nr 197 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej ograniczenia korzystania z nieruchomości o nr 82/6 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej ograniczenia korzystania z nieruchomości o nr 152/1 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej ograniczenia korzystania z nieruchomości o nr 192/5 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej ograniczenia korzystania z nieruchomości o nr 228 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia.

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Słupia gm. Słupia nr działki 228

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Rożnica gm. Słupia nr działki 192/5

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Rożnica gm. Słupia nr działki 197

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Rożnica gm. Słupia nr działki 152/1

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości gruntowej położonej w obr. Wywła gm. Słupia nr działki 82/6

 • 08 października 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego na niezwłoczne zajęcie nieruchomości nr 257 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia.

 • 30 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego na niezwłoczne zajęcie nieruchomości nr189/3 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 30 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego na niezwłoczne zajęcie nieruchomości nr189/5 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 30 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości.

 • 27 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 189/3 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia

 • 27 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 257 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia

 • 27 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 189/5 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 27 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Słupia nr. działki 586

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Wywła nr. działki 105/1

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Wywła nr. działki 78/4

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Wywła nr. działki 78/3

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Nowa Wieś nr. działki 30

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Rożnica nr.działki 185/4

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Słupia nr. działki 568

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego o zezwoleniu na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości w obr. Wywła nr. działki 78/5

 • 09 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości.

 • 10 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 586 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 568 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 185/4 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 78/5 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 30 położonej w obrębie Nowa Wieś, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 78/4 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 105/1 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 78/3 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się 20.07.2021 o godz. 9:30 w Świetlicy Wiejskiej

 • 19 lipca 2021

Link do Sesji Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie na Rawce 22.07 2021 o godz.20:00

 • 14 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Raszkowie 14.07 2021 o godz.19:00

 • 05 lipca 2021

Przejdź do wpisu
Powrót