Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości.

 • 10 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 586 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 568 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 185/4 położonej w obrębie Rożnica, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 78/5 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 22 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 30 położonej w obrębie Nowa Wieś, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 78/4 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 105/1 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 78/3 położonej w obrębie Wywła, gm.Słupia.

 • 19 lipca 2021

Przejdź do wpisu

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy odbędzie się 20.07.2021 o godz. 9:30 w Świetlicy Wiejskiej

 • 19 lipca 2021

Link do Sesji Rady Gminy

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie na Rawce 22.07 2021 o godz.20:00

 • 14 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Raszkowie 14.07 2021 o godz.19:00

 • 05 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie nieruchomości

 • 01 lipca 2021

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie

 • 25 czerwca 2021

Przejdź do wpisu

XXXI Sesja Rady Gminy odbędzie sie 28.06.2021 o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej

 • 25 czerwca 2021

            Porządek obrad  XXXI Sesji Rady Gminy Słupia w dniu 28 czerwca 2021 roku. Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęci...

Przejdź do wpisu

Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2021 roku.

 • 17 czerwca 2021

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie nieruchomości ; obręb 4 Węgrzynów nr działki 500/6

 • 15 czerwca 2021

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Rożnicy 17 czerwca 2021 o godz.20:00

 • 11 czerwca 2021

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Wywle 9 czerwca 2021 o godz.19:00

 • 02 czerwca 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego

 • 04 sierpnia 2021

Przejdź do wpisu

Uchylenie rozporządzenia nr 5/2021 z dnia 28 kwietnia w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

 • 26 maja 2021

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Sieńsku 31 maja 2021 o godz. 18:00

 • 24 maja 2021

Przejdź do wpisu

XXX Sesja Rady Gminy odbędzie się 21.05.2021 o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej

 • 19 maja 2021

Projekt porządku obrad  Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Informacja Wójta o...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2021r.

 • 14 kwietnia 2021

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Wojewody Świętokrzyskiego

 • 02 kwietnia 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego dotyczącej nieruchomości nr 545 położonej w obrębie Słupia, gm.Słupia

 • 17 marca 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 • 16 marca 2021

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego

 • 16 lutego 2021

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE-OBWIESZCZENIE-KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SŁUPIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia dla obszaru położonego w miejscowości Raszków

 • 14 stycznia 2021

        Słupia, 13 stycznia 2021 r.    Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. ...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE-OBWIESZCZENIE-KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SŁUPIA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słupia

 • 14 stycznia 2021

      Słupia, 13 stycznia 2021r.  Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 u...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 1 Starosty Jędrzejowskiego z dnia 5 stycznia 2021r. o modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Nowa Wieś i Rawka

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 545 Słupia oraz 550 i 551/1 Węgrzynów

 • 30 grudnia 2020

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Jędrzejowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości oznaczonej nr 849

 • 25 listopada 2020

Przejdź do wpisu

Decyzja Starosty Jędrzejowskiego w sprawie nieruchomości położonej we wsi Sprowa gm. Słupia w ewidencji gruntów obręb 11 Sprowa nr działki 146,181,305.777

 • 16 listopada 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Sieńsku 30.10.2020 o godz 10:00

 • 27 października 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Rożnicy 30.10.2020 o godz 11:00

 • 27 października 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Słupi 30.10.2020 o godz 12:00

 • 27 października 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Obiechowie 30.10.2020 o godz 13:00

 • 27 października 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Raszkowie 30.10.2020 o godz 14:00

 • 27 października 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie na Wielkopolu 30.10.2020 o godz 15:00

 • 27 października 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Rawce 28 września 2020 r. o godz. 17;00

 • 25 września 2020

O g ł o s z e n i e   Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Rawka  zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 28 września 2020 r. o godz. 17;00 (II termin godz. 17;15) w Świetl...

Przejdź do wpisu

XXII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku o godz. 9:00

 • 24 września 2020

Projekt porządku obrad  XXII  sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2020 roku 1.  Otwarcie sesji. 2.  Stwierdzenie quorum. 3.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 4.  Przyjęcie protokołu z...

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Sprowie 28 września 2020 r. o godz. 19;30

 • 23 września 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Słupi 25 września 2020 r. o godz. 19;00

 • 18 września 2020

O g ł o s z e n i e Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Słupia zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 25 września 2020 r. o godz. 19:00 (II termin godz. 19;15)  w sprawi...

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Obiechowie 25 września 2020 r. o godz. 17;00

 • 18 września 2020

O g ł o s z e n i e Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Obiechów zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 25 września 2020 r. o godz. 17:00 (II termin godz. 17;15)  w spra...

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Rawce 24 września 2020 r. o godz. 19;30

 • 18 września 2020

O g ł o s z e n i e Sołtys wraz z Radą Sołecką wsi Rawka zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się dnia 24 września 2020 r. o godz. 19:30 (II termin godz. 19;45)  w sprawie...

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Wielkopolu 24 września 2020 r. o godz. 17;00

 • 17 września 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Sieńsku 21 września 2020 r. o godz. 19;00

 • 17 września 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Raszkowie 24 września 2020 r. o godz. 18;00

 • 17 września 2020

Przejdź do wpisu

Zebranie wiejskie w Dąbrowicy 20 września 2020 r. o godz. 16;30

 • 17 września 2020

Przejdź do wpisu