Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 stycznia 2018 r.

 • 10 stycznia 2018

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.

Przejdź do wpisu

Decyzja Nr RGN.6810.5.19.2017 Starosty Jędrzejowskiego dot. mienia gromadzkiego w obrębie geodezyjnym Rawka

 • 11 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Decyzja Nr RGN.6810.5.18.2017 Starosty Jędrzejowskiego dot. mienia gromadzkiego w obrębie geodezyjnym Węgrzynów

 • 11 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Decyzja Nr RGN.6810.5.17.2017 Starosty Jędrzejowskiego dot. mienia gromadzkiego w obrębie geodezyjnym Sprowa

 • 11 grudnia 2017

Przejdź do wpisu

Budowa bezobsługowej stacji bazowej "Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości położonej w Sieńsku przeznaczonej do sprzedaży

 • 13 listopada 2017

Skan dokumentu w załaczeniu

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze partnera z sektora MŚP

 • 24 października 2017

Przejdź do wpisu

dot. NABORU PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA”

 • 13 października 2017

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości położonej w Słupi przeznaczonej do sprzedaży

 • 06 października 2017

w załaczeniu skan dokumentu

Przejdź do wpisu

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA) ZA 2016 ROK.

 • 22 września 2017

W załaczeniu skan dokumentu.  

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA”

 • 25 sierpnia 2017

Gmina Słupia jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „POBUDZENIE ROZWOJU GMINY SŁUPIA POPRZEZ REWITALIZACJĘ MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA”

 • 18 września 2017

Gmina Słupia jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Stacja bazowa telefonii komórkowej P4SP. z o.o. o numerze ZAW 7005_7005A waz z linią zasilającą

 • 10 sierpnia 2017

w załaczeniu skan ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego

 • 16 czerwca 2017

dla inwestycji polegajacej na Budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej  wraz z linia zasilającą, planowanej do realizacji na dziłce nr 39 - obręb Wólka Ołudzka. skan obwieszcenia w załaczeniu

Przejdź do wpisu

Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok

 • 18 maja 2017

Urząd Gminy w  Słupi ogłasza nabór dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy do udziału w konkursie „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” dofinansowanym ze środków województwa Świętokrzyskiego...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Rewitalizacji Gminy Słupia na lata 2016-2023”

 • 06 grudnia 2016

Wójt Gminy Słupia                                                                                                Słupia, 06.12.2016r.       OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strate...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Gminy Słupia na lata 2017 – 2030”

 • 06 grudnia 2016

Wójt Gminy Słupia                                                                                              Słupia, 06.12.2016 rok   OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategiczne...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 21 września 2016

w załaczeniu skan wykazu

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY SŁUPIA W 2016 ROKU

 • 30 marca 2016

Wójt Gminy Słupia informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia w 2016r. Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Słupia Nr 12/2016 z dnia...

Przejdź do wpisu

Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia

 • 24 lutego 2016

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2016 Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 22.02.2016r. Wójt Gminy Słupia ogłasza Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia n...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2016 r.

 • 08 lutego 2016

W załaczeniu skany dokumentów  

Przejdź do wpisu

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

 • 02 czerwca 2015

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019 Z dniem 30 czerwca 2015 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego. Kandydatów na ławnik...

Przejdź do wpisu

O G Ł O SZ E N I E

 • 03 lutego 2015

Urząd Gminy w Słupi Jędrzejowskiej przypomina, że  od dnia  02.02.2015r. do końca miesiąca przyjmuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Słupia

 • 19 grudnia 2014

Przejdź do wpisu

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • 03 grudnia 2014

OBWIESZCZENIE   Burmistrza Miasta Jędrzejowa o wyłożeniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w załączeniu skan obwieszczenia 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomosci położonej w Sieńsku przeznaczoneju do sprzedaży

 • 13 sierpnia 2014

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  W  SIEŃSKU   PRZEZNACZONEJ DO  SPRZEDAŻY   Zgodnie z  art. 35 Ustawy  z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2014 r.  poz. 518)...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomosci położonej w Sieńsku przeznaczoneju do sprzedaży

 • 13 sierpnia 2014

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  W  SIEŃSKU   PRZEZNACZONEJ DO  SPRZEDAŻY   Zgodnie z  art. 35 Ustawy  z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z  2014 r.  poz. 518)...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości połozonej w Słupi przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 30 czerwca 2014

w zalaczeniu skan wykazu


Przejdź do wpisu

Bezpłatne szkolenia w 2014

 • 31 marca 2014

 


Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska)

 • 10 grudnia 2013

    Słupia 10.12.2013 SGG.6220.2a.2013 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania Na podstawie art.1...


Przejdź do wpisu

Słupia dn.08.08.2013r OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA) o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy

 • 19 sierpnia 2013

                                                                                                                                          Słupia dn.08.08.2013r OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY SŁUPI...


Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia (Jędrzejowska) o ponownym o wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • 08 sierpnia 2013

                                                                                                Słupia dn.08.08.2013r  OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY SŁUPIA (JĘDRZEJOWSKA)   o ponowny...


Przejdź do wpisu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

 • 24 czerwca 2013

                WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH           DO   SPRZEDAŻY  W  DRODZE  BEZPRZETARGOWEJ   Zgodnie z art. 35 Ustawy  z dn. 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nierucho...


Przejdź do wpisu

Wykaz

 • 12 czerwca 2013

                                       WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI                POŁOŻONEJ  W  WĘGRZYNOWIE   PRZEZNACZONEJ                                     DO WYDZIERŻAWIENIA Urząd Gmin...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie

 • 07 czerwca 2013

             Zgodnie z art. 97 a  pkt. 1 i  pkt. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz. U. z 2010 r  Nr. 102  poz. 651 z póź. zmianami )  Wójt Gminy Słupia  Jędr...


Przejdź do wpisu

Zawiadomienie

 • 15 kwietnia 2013

    Słupia, dnia 08.04 2013r. SGG.6220.1.2013 ZAWIADOMIENIE   Wójt Gminy Słupia (Jędrzejowska) zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor...


Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomosci położonej w sprowie przeznaczonej do sprzedaży

 • 07 marca 2013

Wykaz nieruchomosci położonej w sprowie przeznaczonej do sprzedaży   treść w załączeniu


Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska)

 • 07 stycznia 2013

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Słupia (Jędrzejowska)


Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 27 grudnia 2012

w załaczeniu wykaz 


Przejdź do wpisu

Wykaz nieuchomości do sprzedaży 25.10.2012

 • 25 października 2012

Wykaz nieuchomości do sprzedaży 25.10.2012 tresc w załączeniu 

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 17 kwietnia 2012

Urząd Gminy w Słupi (Jędrzejowskiej) uprzejmie informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U....

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania

 • 27 marca 2012

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie zawieszenia postępowania dot. "Budowa elektrowni wiatrowej FW__SIEŃSKO_TJE_20002, składającej się z jednej turbiny o mocy 0,8 MW zainstalowanej na wież...

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 • 11 stycznia 2012

na wniosek: Zarzadu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie zostało wszczetę postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn: "Rozbudow...

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 15 czerwca 2011

Informacja  z dnia 14 czerwca 2011 roku o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 roku do 2015 roku. Wójt Gminy Słupia ( Jędrzejowska) informuje, że Rada Gminy Sł...

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży

 • 10 lutego 2011

treść w załączeniu 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży stan na 03.02.2011

 • 03 lutego 2011

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży stan na 03.02.2011 

Przejdź do wpisu

Drugi pisemny przetarg nieograniczony

 • 28 października 2010

Drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raszkowie.     Treść w zalączeniu 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Sieńsko

 • 28 października 2010

treść w załączeniu 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości położonej w Sieńsku przeznaczonej do wydzierżawienia

 • 21 września 2010

Treść w załączeniu 

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 16 sierpnia 2010

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   treśc w załączeniu 

Przejdź do wpisu