Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia Wójta Gminy 2021

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 137/2021 z dnia 31.12. 2021 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 137/2021 z dnia 31.12. 2021 w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 136/2021 z dnia 31.12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 136/2021 z dnia 31.12  w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 134/2021 z dnia 30.12. 2021 w sprawie inwentaryzacji robót

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 134/2021 z dnia 30.12. 2021 w sprawie inwentaryzacji robót

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 133/2022 z dnia 30 grudnia w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Słupia

 • 14 marca 2022

Zarządzenie nr 133/2022 z dnia 30 grudnia w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 132/2021 z dnia 28-29.grudnia 2021 w sprawie wyznaczenia likwidatorów Samorządowego Zakładu usług Komunalnych w Słupi

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 132/2021 z dnia 28-29.grudnia 2021 w sprawie wyznaczenia likwidatorów Samorządowego Zakładu usług Komunalnych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 131/2021 z dnia 27.12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 131/2021 z dnia 27.12  w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zrządzenie nr 130/2021 z dnia 27 grudnia w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

 • 14 marca 2022

Zrządzenie nr 130/2021 z dnia 27 grudnia w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 129/2021 z dnia 20.12 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkanowiego zasobu Gminy

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 129/2021 z dnia 20.12  w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkanowiego zasobu Gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 128/2021 z dnia 15.12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 128/2021 z dnia 15.12  w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 126/2021 z dnia 15.12 w sprawie protokolarnego odbioru zadania docieplenie stropu w UG Słupia

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 126/2021 z dnia 15.12  w sprawie protokolarnego odbioru zadania docieplenie stropu w UG Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 125/2021 z dnia 15.12 w sprawie powołania komisji majacej na celu wyłonienie wykonawcy

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 125/2021 z dnia 15.12  w sprawie powołania komisji majacej na celu wyłonienie wykonawcy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 124/2021 z dnia 08.12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 124/2021 z dnia 08.12  w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 123/2021 z dnia 01.12. 2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie istniejących przyłaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupia

 • 14 marca 2022

Zarządzenie  nr 123/2021 z dnia 01.12. 2021 w sprawie przeprowadzenia  kontroli posesji w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i bezumownego korzystania z sieci wodoci...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 122/2021 z dnia 30.11. 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • 11 marca 2022

Zarządzenie  nr 122/2021 z dnia 30.11. 2021 w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 121/2021 z dnia 26 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozcznej składników majątkowych Gminy Słupia

 • 11 marca 2022

Zarządzenie nr 121/2021 z dnia 26 listopada w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rozcznej składników majątkowych Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 119/2021 z dnia 22 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

 • 11 marca 2022

Zarządzenie nr 119/2021 z dnia 22 listopada w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 117/2021 z dnia 18.11. 2021 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • 10 marca 2022

Zarządzenie  nr 117/2021 z dnia 18.11. 2021 w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 116/2021 z dnia 12.11. 2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2022 rok

 • 10 marca 2022

Zarządzenie  nr 116/2021 z dnia 12.11. 2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Słupia na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 115/2021 z dnia 12.11. 2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

 • 10 marca 2022

Zarządzenie  nr 115/2021 z dnia 12.11. 2021 w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2045

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 114/2021 z dnia 12.11. 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji okreslonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

 • 10 marca 2022

Zarządzenie  nr 114/2021 z dnia 12.11. 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji okreslonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 113/2021 z dnia 09.11. 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

 • 10 marca 2022

Zarządzenie  nr 113/2021 z dnia 09.11. 2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 112/2021 z dnia 09.11. 2021

 • 10 marca 2022

Zarządzenie  nr 112/2021 z dnia 09.11. 2021

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 111/2021 z dnia 09.11. 2021

 • 10 marca 2022

Zarządzenie  nr 111/2021 z dnia 09.11. 2021

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 110/2021 z dnia 09.11. 2021

 • 17 lutego 2022

Zarządzenie  nr 110/2021 z dnia 09.11. 2021

Przejdź do wpisu
Powrót