Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenia Wójta Gminy Słupia 200 r

Zarzadzenia Wójta Gminy Słupia 2009 r 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 24/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 22.06.2010

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych ( termomodernizacja ścian zewnętrznych ) na budynku osrodka zdrowia w Słupi. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 23/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 22.06.2010

w sprawie protokolarnego odbioru inwestycji. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 22/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 09.06.2010

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej komisji Wyborczej Nr 4 w Obiechowie. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 07.06.2010

w sprawie przygotowania organizacji i zapewnienia funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 20/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 04.06.2010

w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 19/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 28.05.2010

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych kleskami żywioiłowymi. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 18/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 27.05.2010

 w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 17/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 21.05.2010

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia sposu rolnego w 2010 r. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 16/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 11.05.2010

w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadań pn: "Przebudowa dróg gminnych o długości 3065 MB " 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 15/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 04.05.2010

w sprawie powołania komisji majacej na celu wyłonienie wykonawcy zadań pn. "Przebudowa drogi gminnej 003585T Słupia - Kolonia km 0+335-0+685 długości 0,35 km" 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 14/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 26.04.2010

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy dnia wolnego w zamian za dzień 1 maja przypadający w sobote. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 13/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 20.04.2010

w sprawie : powołania rzeczoznawców do przeprowadzania szacowania zwierząt.. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 12/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 16.04.2010

w sprawie wykonywania ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Słupia 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 11/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 16.04.2010

w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych słuzących do przetwarzania danych osobowych w Urzedzie Gminy Słupia". 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 10/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 25.03.2010

 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu strony inetrnetowej Urzędu Gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 9/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 25.03.2010

w sprawie zasad umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej - stron BIP - Słupia 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 8/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 15.03.2010

w sprawie sprzedaży : - trzech lokali mieszkalnych Nr 1, Nr 2, Nr 3 - jednego lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym  z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce gruntu Nr 837/2...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 7/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 13.03.2010

w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 6/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 11.03.2010

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowaników na wolne stanowiska urzednicze , w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Słupi 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 5/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 10.03.2010

w sprawie określenia warunków i ustalenia terminu dp porzeprowadzenia czwartego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie działki Nr 49/7 o pow 0.1100 ha położonej w Węgrzynowie. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 4/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 10.03.2010

w sprawie określenia warunków oraz ustalenia terminu i wartości wyjściowej działki Nr. 837/1 o pow. 0.2746 ha, połozonej we wsi Słupia przeznaczonej do sprzedaży w trybie trzeciego pisemnego przetargu...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 10.02.2010

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi Jęrzejowskiej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 2/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 10.02.2010

w sprawie powołania Komisji mającej na celu wywołanie wykonawcy zadania pn.: "Termomodernizacji zewnętrznych ścian w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Słupi." 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 1/2010 Wójta Gminy Słupia z dnia 02.02.2010

w sprawie sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych Nr 1 i Nr 2 z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w działce gruntu połozonej na działce Nr 837/2 o pow. 0.3248 ha w budynku komunalnym w Słupi w t...

Przejdź do wpisu
Powrót