Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR "

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap1 "

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR "

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap1 "

Przejdź do wpisu

Informacja dla wykonawców nr 2 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR"

Przejdź do wpisu

Informacja dla wykonawców nr 2 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap 1"

Przejdź do wpisu

Informacja dla wykonawców nr 1 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR"

Przejdź do wpisu

Informacja dla wykonawców nr 1 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap 1"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR"

 • 07 września 2022

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane" Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia- etap 1

 • 07 września 2022

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane" Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia- etap 1

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia.

 • 23 sierpnia 2022

informacja

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ NR I ''Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia"

 • 29 lipca 2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA CZĘŚĆ NR I

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy za sprzedaż 2 szt. samochodów strażackich.

 • 29 lipca 2022

Wójt Gminy ogłasza nieograniczony  pisemny przetarg ofertowy za sprzedaż 2 szt. samochodów strażackich

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej " Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego".

 • 25 lipca 2022

Informacja o wyborze  oferty najkorzystniejszej " Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego".

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia"

 • 21 lipca 2022

Informacja z otwarcia ofert "Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwój Infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia "

 • 21 lipca 2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwój Infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia "

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości działki o nr 626/2 położonej w Słupi

 • 20 lipca 2022

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości działki o nr 626/2 położonej w Słupi

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy wyposażenia w ramach projektu "Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia"

 • 13 lipca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy wyposażenia w ramach projektu "Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia"

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert: Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego.

 • 21 czerwca 2022

Informacja z otwarcia ofert: Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego.

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia: Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego.

 • 21 czerwca 2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia: Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY SŁUPIA z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nr działki 626/2

 • 10 czerwca 2022

          OGŁOSZENIE NR 2/2022 WÓJTA GMINY SŁUPIA z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej sta...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy- Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego

 • 06 czerwca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy- Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dostawa wyposażenia w ramach projektu rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu

 • 31 maja 2022

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dostawa wyposażenia w ramach projektu rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupi o nr działki 626/2

 • 31 maja 2022

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupi o nr działki 626/2

Przejdź do wpisu

Informacja o unieważnieniu postępowania" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

 • 20 maja 2022

Informacja o unieważnieniu postępowania" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

 • 20 maja 2022

Informacja z otwarcia ofert" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

 • 20 maja 2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

 • 19 maja 2022

Informacja z otwarcia ofert" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

 • 19 maja 2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

 • 17 maja 2022

nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu, dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu.

 • 11 maja 2022

Ogłoszenie o zamówieniu, dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu"Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

 • 29 kwietnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu"Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1/2022 w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej działki nr 626/2 w Słupi

 • 28 kwietnia 2022

OGŁOSZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY SŁUPIA z dnia  28 kwietnia 2022 r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej...

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia"Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

 • 05 kwietnia 2022

Informacja z otwarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia "Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma przeznaczyć na budowę wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko.

 • 05 kwietnia 2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma przeznaczyć na budowę wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko.

Przejdź do wpisu

Postępowanie znak IOŚ 271.4.2022 "Przebudowa drogi powiatowej nr 200T od km 0+000 do km0+330 w miejscowości Słupia".

 • 24 marca 2022

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zam...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica , budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 • 17 marca 2022

Krótki opis przedmiotu zamówienia Część 1: Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Przedsięwzięcie polega na zaprojekto...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

 • 14 marca 2022

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz 003

 • 13 stycznia 2022

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz 003

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy SGG.6840.1.6.2021

 • 13 stycznia 2022

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy SGG.6840.1.6.2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 27000 litrów dla pojazdów Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.20.2021

 • 13 stycznia 2022

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 27000 litrów dla pojazdów Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.20.2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.19.2021

 • 13 stycznia 2022

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.19.2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postepowania Znak SGG 271.19.2021 pn. Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 09 grudnia 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do postepowania Znak SGG 271.19.2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 302/4

 • 03 grudnia 2021

Przejdź do wpisu

Informacja i wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania Znak SGG 271.17.2021 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia”

 • 02 grudnia 2021

Informacja i wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania  Znak SGG 271.17.2021 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z...

Przejdź do wpisu

Postępowanie Znak SGG 271.19.2021 pn „Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 24 listopada 2021

„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"   Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie or...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy: SGG.6840.1.4.2021

 • 23 listopada 2021

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy: SGG.6840.1.4.2021

Przejdź do wpisu

Informacja o unieważnieniu postepowania Znak SGG 271.18.2021 pn. Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 16 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postepowania Znak SGG 271.18.2021 pn Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 16 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do postepowania Znak SGG 271.18.2021

 • 16 listopada 2021

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA   dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:     „Remont pomieszczeń...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania Znak SGG.271.14.2021 pn: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi-Etap I”

 • 05 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Postępowanie Znak SGG 271.18.2021 pn „Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 29 października 2021

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie oraz remont łazienek w Zespole Placówek Oświatowych w Słupi, Gmina Słupia Jędrzejowska.   Przedmiot zam...

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postępowania znak Znak SGG 271.17.2021 pn "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia ..."

 • 27 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do postępowania Znak SGG 271.17.2021 pn "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia ..."

Przejdź do wpisu

Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania Znak SGG 271.15.2021 pn:„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"

 • 22 października 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert Znak SGG 271.15.2021 pn:„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"

 • 22 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Znak SGG 271.15.2021 pn:„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"

 • 21 października 2021

Przejdź do wpisu