Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o unieważnieniu postępowania" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Informacja o unieważnieniu postępowania" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Informacja z otwarcia ofert" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia ofert" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

Informacja z otwarcia ofert" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn.Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Nr 1/2022 w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej działki nr 626/2 w Słupi

OGŁOSZENIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY SŁUPIA z dnia  28 kwietnia 2022 r. w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu, dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu.

 • 11 maja 2022

Ogłoszenie o zamówieniu, dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu"Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

 • 29 kwietnia 2022

Ogłoszenie o zamówieniu"Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Informacja z otwarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia"Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

 • 05 kwietnia 2022

Informacja z otwarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia "Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko"

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma przeznaczyć na budowę wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko.

 • 05 kwietnia 2022

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma przeznaczyć na budowę wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko.

Przejdź do wpisu

Postępowanie znak IOŚ 271.4.2022 "Przebudowa drogi powiatowej nr 200T od km 0+000 do km0+330 w miejscowości Słupia".

 • 24 marca 2022

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki, na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zam...

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica , budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko – w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 • 17 marca 2022

Krótki opis przedmiotu zamówienia Część 1: Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś Przedsięwzięcie polega na zaprojekto...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

 • 14 marca 2022

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz 003

 • 13 stycznia 2022

Wójt Gminy Słupia ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz 003

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy SGG.6840.1.6.2021

 • 13 stycznia 2022

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy SGG.6840.1.6.2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 27000 litrów dla pojazdów Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.20.2021

 • 13 stycznia 2022

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Zakup i dostawa oleju napędowego w ilości 27000 litrów dla pojazdów Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.20.2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.19.2021

 • 13 stycznia 2022

Informacja o wyborze ofery najkorzystniejszej "Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia" znak sprawy SGG 271.19.2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postepowania Znak SGG 271.19.2021 pn. Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 09 grudnia 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do postepowania Znak SGG 271.19.2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 302/4

 • 03 grudnia 2021

Przejdź do wpisu

Informacja i wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania Znak SGG 271.17.2021 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia”

 • 02 grudnia 2021

Informacja i wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania  Znak SGG 271.17.2021 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z...

Przejdź do wpisu

Postępowanie Znak SGG 271.19.2021 pn „Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 24 listopada 2021

„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"   Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie or...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy: SGG.6840.1.4.2021

 • 23 listopada 2021

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy: SGG.6840.1.4.2021

Przejdź do wpisu

Informacja o unieważnieniu postepowania Znak SGG 271.18.2021 pn. Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 16 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postepowania Znak SGG 271.18.2021 pn Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 16 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do postepowania Znak SGG 271.18.2021

 • 16 listopada 2021

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA   dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:     „Remont pomieszczeń...

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do postępowania Znak SGG.271.14.2021 pn: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi-Etap I”

 • 05 listopada 2021

Przejdź do wpisu

Postępowanie Znak SGG 271.18.2021 pn „Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska

 • 29 października 2021

Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie oraz remont łazienek w Zespole Placówek Oświatowych w Słupi, Gmina Słupia Jędrzejowska.   Przedmiot zam...

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postępowania znak Znak SGG 271.17.2021 pn "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia ..."

 • 27 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do postępowania Znak SGG 271.17.2021 pn "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia ..."

Przejdź do wpisu

Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania Znak SGG 271.15.2021 pn:„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"

 • 22 października 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert Znak SGG 271.15.2021 pn:„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"

 • 22 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Znak SGG 271.15.2021 pn:„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"

 • 21 października 2021

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działki nr 302/4 - obręb Sprowa

 • 19 października 2021

Przejdź do wpisu

Znak SGG 271.17.2021 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia”

 • 18 października 2021

Opis przedmiotu zamówienia.   „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Słupia”   Przedmiotem...

Przejdź do wpisu

Informacja o unieważnieniu postępowania Znak SGG 271.16.2021 pn:„Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021 / 2022 wraz z jego sukcesywną dostawą"

 • 18 października 2021

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz 003

 • 18 października 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert Znak SGG 271.16.2021 pn:„Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021 / 2022 wraz z jego sukcesywną dostawą"

 • 15 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie do postępowania Znak SGG 271.16.2021 pn:„Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021 / 2022 wraz z jego sukcesywną dostawą"

 • 15 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie do postępowania Znak SGG 271.16.2021 pn:„Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021 / 2022 wraz z jego sukcesywną dostawą"

 • 15 października 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert Znak SGG.271.14.2021 pn: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi-Etap I”

 • 14 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie Znak SGG.271.14.2021 pn: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi-Etap I”

 • 14 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości znak sprawy SGG.6840.1.2.2021

 • 07 października 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej postępowanie znak SGG 271.12.2021 pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”

 • 07 października 2021

Przejdź do wpisu

Postępowanie przetargowe Znak SGG 271.16.2021 pn:„Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021 / 2022 wraz z jego sukcesywną dostawą"

 • 07 października 2021

Opis przedmiotu zamówienia.   Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia  w sezonie grzewczym 2021/2022 wraz z jego sukcesywną dostawą   Przedmiotem zamówienia jest zakup opału na potrze...

Przejdź do wpisu

Postępowanie przetargowe Znak SGG 271.15.2021 pn:„Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"

 • 06 października 2021

Opis przedmiotu zamówienia.     „Remont pomieszczeń sanitarnych w dwóch placówkach oświatowych na terenie Gminy Słupia Jędrzejowska"   Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek...

Przejdź do wpisu

Informacja o unieważnieniu postępowania Znak SGG 271.13.2021 pn: Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021/2022 wraz z jego sukcesywną dostawą

 • 29 września 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postępowania Znak SGG 271.13.2021 pn: Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021/2022 wraz z jego sukcesywną dostawą

 • 29 września 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie do postępowania Znak SGG 271.13.2021 pn: Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021/2022 wraz z jego sukcesywną dostawą

 • 29 września 2021

Przejdź do wpisu

Postępowanie przetargowe Znak SGG.271.14.2021 pn: „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi-Etap I”

 • 28 września 2021

Opis przedmiotu zamówienia.     „Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi-Etap I”   Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych zwi...

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego

 • 27 września 2021

Przejdź do wpisu

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie 2. Dot. postepowania Znak SGG 271.12.2021 pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”

 • 24 września 2021

Przejdź do wpisu

Zbiorcze zestawienie ofert do postepowania Znak SGG 271.12.2021 pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”

 • 24 września 2021

Przejdź do wpisu

Postepowanie Znak SGG 271.13.2021 pn: Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia w sezonie grzewczym 2021/2022 wraz z jego sukcesywną dostawą

 • 21 września 2021

Opis przedmiotu zamówienia.   Zakup opału na potrzeby Gminy Słupia  w sezonie grzewczym 2021/2022 wraz z jego sukcesywną dostawą   Przedmiotem zamówienia jest zakup opału na potrze...

Przejdź do wpisu

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do postepowania Znak SGG 271.12.2021 pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”

Przejdź do wpisu

Postepowanie Znak SGG 271.12.2021 pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Sprowa o długości 2,300 km oraz remont drogi gminnej nr 380008T Nowa Wieś – Szałas od km 0+257”

 • 08 września 2021

I.Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo za...

Przejdź do wpisu