Menu Podmiotowe menu ikonka

Brak aktualnych treści.

Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 27 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 49/2022  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 25 kwietnia w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Remont pomieszczeń remizy OSP w Rożnicy"

 • 25 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 25 kwietnia w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Remont pomieszczeń remizy OSP w Rożnicy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

 • 25 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy

 • 22 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 45/2022  z dnia 20 kwietnia w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 • 22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 8 kwietnia w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków bankowych, na ktorych gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Słupia

 • 22 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 8 kwietnia  w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków bankowych, na ktorych gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy S...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy

 • 22 kwietnia 2022

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego dla Obywatel...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu

 • 22 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 07.04.2022  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

 • 22 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia  zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 5 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 07 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 5 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 29 marca w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

 • 07 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 29 marca w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 31.03 w sprawie protokolarnego odbioru zadania"Remont remizy OSP w Jasieńcu"

 • 07 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 31.03 w sprawie protokolarnego odbioru zadania"Remont remizy OSP w Jasieńcu"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 23 marca w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonie wykonawycy"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Słupia"

 • 07 kwietnia 2022

Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 23 marca w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonie wykonawycy"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 29 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2021

 • 31 marca 2022

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 29 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2021

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 25 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 31 marca 2022

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 25 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 22 marca w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2021 r

 • 31 marca 2022

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 22 marca w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2021 r, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy" Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

 • 25 marca 2022

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy" Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania

 • 25 marca 2022

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 22 marca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

 • 25 marca 2022

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 22 marca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 18 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

 • 25 marca 2022

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 18 marca w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

 • 14 marca 2022

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 9 marca w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezpieczeństwa lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 9 marca w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezpieczeństwa lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 9 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 9 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 7 marca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 24/2022  z dnia 7 marca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 4 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 09 marca 2022

Zarządzenie  nr 23/2022 z dnia 4 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 04.03.2022 zostało anulowane

 • 09 marca 2022

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 04.03.2022 zostało anulowane

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony"Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Sieńsko" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupia

 • 07 marca 2022

Zarządzenie nr 21/2022 w sprawie przekazania w użyczenie na czas określony"Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Wsi Sieńsko" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Słupia w 2022 roku

 • 07 marca 2022

Zarządzenie nr 20/2022 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań  obronnych w Gminie Słupia w 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr19/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

 • 07 marca 2022

Zarządzenie nr 19/2022  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 22 luty 2022

 • 22 lutego 2022

Zarządzenie  nr 18/2022 z dnia 22 luty 2022

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 21 lutego 2022

 • 22 lutego 2022

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Słupia w infrastrukturze komunalnej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 21 luty 2022

 • 22 lutego 2022

Zarządzenie  nr 16/2022 z dnia 21 luty 2022 w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 18 lutego 2022

 • 22 lutego 2022

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 18 lutego 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 14 luty 2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zaspołu Placówek Oświatowych w Słupi

 • 14 lutego 2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zaspołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 14 luty 2022

 • 14 lutego 2022

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia postępownia rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2022/2023.

Przejdź do wpisu
Powrót