Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 76/2022 z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 24 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 75/2022 z dnia 24 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 74/2022 z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie powołania komisji do oceny formalnej oraz celowości wniosków składanych w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów

Zarządzenie nr 73/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie powołania komisji do oceny formalnej oraz celowości wniosków składanych w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie odbioru zadania: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie

Zarządzenie nr 72/2022 z dnia 15 czerwca w sprawie odbioru zadania: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Obiechowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 71/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 70/2022 z dnia 14 czerwca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 10 czerwca w sprawie protokolarnego odbioru zadania" Remont remizy OSP w Obiechowie"

Zarządzenie nr 69/2022 z dnia 10 czerwca w sprawie protokolarnego odbioru zadania" Remont remizy OSP w Obiechowie"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 02 czerwca w sprawie powołania komisji na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Dostawa wyposażenia

Zarządzenie nr 68/2022 z dnia 02 maja w sprawie powołania komisji na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia pn. Dostawa wyposażenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2022 z dnia 05 maja 2022 i określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 67/2022 z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2022 z dnia 05 maja 2022 i określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi za 2021 rok

Zarządzenie nr 66/2022 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupi za 2021 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 26 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 65/2022 z dnia 26 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 24 maja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 24 maja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 24 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 24 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 24.05 w sprawie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Słupia zatrudnionych z monitorem ekranowym

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 24.05 w sprawie kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy Słupia zatrudnionych z monitorem ekranowym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 18 maja w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Referacie Finansowo-Podatkowym

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 18 maja w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Referacie Finansowo-Podatkowym

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania- remont pomieszczeń sanitarnych w ZPO w Słupi

Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania- remont pomieszczeń sanitarnych w ZPO w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 17 maja w sprawie odbioru zadania- rewitalizacja miejscowości Słupia etap1 i przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Słupia.

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 17 maja w sprawie odbioru zadania- rewitalizacja miejscowości Słupia etap1 i przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Słupia.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 11 maja w sprawie powołania Gminnej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu działki nr ewid. 626/2

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 11 maja w sprawie powołania Gminnej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu działki nr ewid. 626/2

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 10 maja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 10 maja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 10 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 10 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 5 maja w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,eksploatacji palenisk domowych

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 5 maja w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,eksploatacji palenisk domowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 05 maja w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 44/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 i określenia form udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 05 maja w sprawie zmiany załącznika  nr 1 do zarządzenia nr 44/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 i określenia form udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 04 maja w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 04 maja w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 28 kwietnia w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za I kwartał 2022r

Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 28 kwietnia w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za I kwartał 2022 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 27 kwietnia w sprawie przekazania w użyczenie" Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Wsi Sieńsko" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupia

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 27 kwietnia w sprawie przekazania w użyczenie" Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Wsi Sieńsko" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 49/2022  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 25 kwietnia w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Remont pomieszczeń remizy OSP w Rożnicy"

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 25 kwietnia w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Remont pomieszczeń remizy OSP w Rożnicy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy

Zarządzenie Nr 45/2022  z dnia 20 kwietnia w sprawie ustalenia planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie określenia form i trybu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 12 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 8 kwietnia w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków bankowych, na ktorych gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Słupia

Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 8 kwietnia  w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków bankowych, na ktorych gromadzone są środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy S...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie upoważnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupi do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pieniężnego dla Obywatel...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu

Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 07.04.2022  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż samochodu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r w sprawie ustalenia  zasad polityki rachunkowości

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 5 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 5 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 29 marca w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 29 marca w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 31.03 w sprawie protokolarnego odbioru zadania"Remont remizy OSP w Jasieńcu"

Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 31.03 w sprawie protokolarnego odbioru zadania"Remont remizy OSP w Jasieńcu"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 23 marca w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonie wykonawycy"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Słupia"

Zarządzenie Nr 35/2021 z dnia 23 marca w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonie wykonawycy"Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Słupia"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 29 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2021

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 29 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2021

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 25 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 25 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 22 marca w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2021 r

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 22 marca w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2021 r, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz...

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy" Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy" Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 22 marca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 22 marca w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 18 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 18 marca w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 14 marca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr ewid.626/2 obręb Słupia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 9 marca w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezpieczeństwa lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 9 marca w sprawie przeznaczenia do najmu w trybie bezpieczeństwa lokal użytkowy w budynku Szkoły Podstawowej w Słupi oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...

Przejdź do wpisu