Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdania za III kwartał 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2022 r.

Przejdź do wpisu

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Słupia za II kwartał 2022 r.

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Słupia za II kwartał 2022 r.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za II kwartał 2022 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za I kwartał 2022 roku

Sprawozdania za I kwartał 2022 roku

Przejdź do wpisu