Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdania finansowe Gminy Słupia za 2022 rok

Przejdź do wpisu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za 2022 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2022 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 31/2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za IV kwartał 2022

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za IV kwartał 2022 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za III kwartał 2022 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2022 r.

Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2022 r.

Przejdź do wpisu

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Słupia za II kwartał 2022 r.

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Słupia za II kwartał 2022 r.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za II kwartał 2022 roku

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za I kwartał 2022 roku

Sprawozdania za I kwartał 2022 roku

Przejdź do wpisu
Powrót