Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr 13/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Słupia na 2022 rok

Uchwała Nr 13/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gm...

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 12/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słupia

Uchwała Nr 12/2022 IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słupia

Przejdź do wpisu

Uchwała 138/2021 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie budżetu na 2022 rok.

Uchwała 138/2021 w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie budżetu na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 137/2021 w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 137/2021 w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 136/2021 w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2022 rok

Uchwała Nr 136/2021 w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2022 rok

Przejdź do wpisu