Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

1) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, 2) obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy, 3) prowadzenie ewidencji mienia Gminy, 4) składanie informacji o stanie mienia komunalneg...

Przejdź do wpisu
Powrót