Menu Podmiotowe menu ikonka

Klauzula Informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia...

Przejdź do wpisu

przetwarzanie w związku z ustawą o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r...

Przejdź do wpisu

przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą o zmianie imienia i nazwiska

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014...

Przejdź do wpisu

przetwarzanie w związku z ustawą o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010...

Przejdź do wpisu
Powrót