Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres Referatu Finansowo-Podatkowego

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej, 2) opracowanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, 3) opracowywanie planu finans...

Przejdź do wpisu
Powrót