Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Obywatelskich

1) protokołowanie obrad Rady Gminy oraz posiedzeń i czynności kontrolnych komisji Rady, 2) przygotowywanie projektów uchwał formalnych i organizacyjnych, 3) prowadzenie rejestru uchwał rady, ewi...

Przejdź do wpisu
Powrót