Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakres Referatu Gospodarki Komunalnej

1) realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności: a) przyjmowanie wniosków i wydawanie zapewnień na dostawę wody i odprowadzanie ście...

Przejdź do wpisu
Powrót