Menu Podmiotowe menu ikonka

UCHWAŁA NR XLII/280/2022 RADY POWIATU W JĘDRZEJOWIE w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2023 roku na terenie Powiatu Jędrzejowskiego

Przejdź do wpisu

Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego

Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego w 2022 r. oraz wykaz jednostek nieodpłatnego por...

Przejdź do wpisu
Powrót