Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupi

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Słupia w 2023 roku

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie przeznaczenia w formie przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Słupia.

Przejdź do wpisu