Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Informacja o pierwszym posiedzeniu Fri, 22 Sep 2023 11:43:02 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-pierwszym-posiedzeniu Postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Fri, 22 Sep 2023 11:36:58 +0200 https://bip.slupia.pl/article/postanowienie-w-sprawie-powolania-obwodowych-komisji-wyborczych Informacja o dodatkowym terminie zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Mon, 18 Sep 2023 09:20:14 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-dodatkowym-terminie-zgloszen-kandydatow-do-komisji-wyborczych Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 14 września 2023 roku odnośnie wyborów do Sejmu i Senatu Thu, 14 Sep 2023 14:44:52 +0200 https://bip.slupia.pl/article/obwieszczenie-wojta-gminy-slupia-z-dnia-14-wrzesnia-2023-roku-odnosnie-wyborow-do-sejmu-i-senatu Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Wywle i w Rawce 20.09.2023r. Przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 Wed, 13 Sep 2023 15:56:40 +0200 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-o-zebraniu-wiejskim-w-wywle-i-w-rawce-20092023r-przeznaczenie-srodkow-z-funduszu-soleckiego-na-rok-2024 Dyżury Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Słupia Tue, 12 Sep 2023 14:47:06 +0200 https://bip.slupia.pl/article/dyzury-urzednika-wyborczego-w-urzedzie-gminy-slupia Uchwała Nr LVII/348/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej Thu, 07 Sep 2023 11:35:08 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-lvii3482023-w-sprawie-trybu-i-sposobu-powolywania-oraz-odwolywania-czlonkow-zespolu-interdyscyplinarnego-do-spraw-przeciwdzialania-przemocy-domowej Uchwała Nr LVII/347/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów do placówek oświatowych Thu, 07 Sep 2023 11:28:24 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-lvii3472023-w-sprawie-ustalenia-stawki-za-1-km-przebiegu-pojazdu-uwzglednianej-przy-obliczaniu-zwrotu-rodzicom-kosztow-przewozu-niepelnosprawnych-dzieci-mlodziezy-uczniow-do-placowek-oswiatowych Uchwała Nr LVII/346/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupia na 2023 rok. Thu, 07 Sep 2023 08:55:32 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-lvii3462023-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-slupia-na-2023-rok Uchwała Nr LVII/345/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2023-2042. Thu, 07 Sep 2023 08:46:16 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-lvii3452023-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-slupia-na-lata-2023-2042 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupi z dnia 06 września 2023 r. dot. zawiadomienia o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzania głosowania wyznaczonego na dzień 24 września 2023 r. w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Powiatowej ŚIR. Wed, 06 Sep 2023 14:07:42 +0200 https://bip.slupia.pl/article/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-slupi-z-dnia-06-wrzesnia-2023-r-dot-zawiadomienia-o-obsadzeniu-mandatow-bez-przeprowadzania-glosowania-wyznaczonego-na-dzien-24-wrzesnia-2023-r-w-okregu-wyborczym-nr-15-w-wyborach-do-rady Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupi z dnia 4 września 2023 roku o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym nr 15 w Słupi Wed, 06 Sep 2023 08:26:34 +0200 https://bip.slupia.pl/article/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-slupi-z-dnia-4-wrzesnia-2023-roku-o-zarejestrowanych-kandydatach-w-okregu-wyborczym-nr-15-w-slupi Zarządzenie nr 89/2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej na terenie gminy Słupia w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Fri, 01 Sep 2023 13:07:49 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-892023-w-sprawie-powolania-koordynatora-gminnego-ds-obslugi-informatycznej-na-terenie-gminy-slupia-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu-rzeczpospolitej-polskiej-zarzadzonych-na-dzien-15-pazdziernika-2023-roku Zarządzenie nr 88/2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu Imprezy turystycznej "III Rajd Rowerowy - Słupia 2023r." Fri, 01 Sep 2023 12:49:11 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-882023-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-imprezy-turystycznej-iii-rajd-rowerowy-slupia-2023r Zarządzenie nr 87/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa Fri, 01 Sep 2023 12:40:51 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-872023-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-dochodow-i-wydatkow-zwiazanych-z-pomoca-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terenie-tego-panstwa Zarządzenie nr 86/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Fri, 01 Sep 2023 09:47:00 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-862023-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2023-rok Zarządzenie nr 85/2023 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Fri, 01 Sep 2023 09:20:00 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-852023-w-sprawie-zapewnienia-bezplatnego-umieszczania-urzedowych-obwieszczen-wyborczych-i-plakatow-wszystkich-komitetow-wyborczych-w-wyborach-do-sejmu-i-senatu Zarządzenie nr 84/2023 w sprawie ustalenia opłaty za wywóz ścieków oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi na terenie Gminy Słupia Fri, 01 Sep 2023 09:08:27 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-842023-w-sprawie-ustalenia-oplaty-za-wywoz-sciekow-oraz-osadow-z-przydomowych-oczyszczalni-sciekow-wozami-asenizacyjnymi-na-terenie-gminy-slupia Zarządzenie nr 83/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania " Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap IV" Fri, 01 Sep 2023 09:00:07 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-832023-w-sprawie-protokolarnego-odbioru-zadania-pobudzenie-rozwoju-gminy-slupia-poprzez-rewitalizacje-miejscowosci-slupia-etap-iv Zarządzenie nr 82/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania pn. "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowego dworu-siedziby Gminy Słupia - etap 2" Fri, 01 Sep 2023 08:42:41 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-822023-w-sprawie-protokolarnego-odbioru-zadania-pn-wykonanie-izolacji-przeciwwilgociowej-zabytkowego-dworu-siedziby-gminy-slupia-etap-2 Zarządzenie nr 81/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2023 Wójta Gminy Słupia z dnia 31.07.2023 "Utylizacja azbestu na terenie Gminy Słupia" Thu, 31 Aug 2023 15:13:29 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-812023-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-752023-wojta-gminy-slupia-z-dnia-31072023-utylizacja-azbestu-na-terenie-gminy-slupia Zarządzenie nr 80/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Thu, 31 Aug 2023 15:10:07 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-802023-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2023-rok Zarządzenie nr 79/2023 w sprawie protokolarnego odbioru zadania pn. Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap II. Thu, 31 Aug 2023 15:01:37 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-792023-w-sprawie-protokolarnego-odbioru-zadania-pn-pobudzenie-rozwoju-gminy-slupia-poprzez-rewitalizacje-miejscowosci-slupia-etap-ii Wyniki głosowań z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Słupia Thu, 31 Aug 2023 10:04:30 +0200 https://bip.slupia.pl/article/wyniki-glosowan-z-lvii-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy-slupia Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach Wed, 30 Aug 2023 10:57:26 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-okregowej-komisji-wyborczej-w-kielcach-1 Informacja o wyborze oferty "Dostawa trzech komputerów stacjonarnych i laptopa wraz z oprogramowaniem" Tue, 29 Aug 2023 12:10:36 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-wyborze-oferty-dostawa-trzech-komputerow-stacjonarnych-i-laptopa-wraz-z-oprogramowaniem