Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych Tue, 07 Feb 2023 12:49:40 +0100 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-o-pisemnym-przetargu-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych Rejestr umów Styczeń 2023 Mon, 06 Feb 2023 08:48:36 +0100 https://bip.slupia.pl/article/rejestr-umow-styczen-2023 Uchwała Nr L/308/2023 Thu, 02 Feb 2023 10:50:02 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-l3082023 Uchwała Nr L/307/2023 Thu, 02 Feb 2023 10:16:28 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-l3072023 Uchwała Nr L/306/2023 Thu, 02 Feb 2023 10:12:09 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-l3062023 Uchwała Nr L/305/2023 Thu, 02 Feb 2023 10:00:37 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-l3052023 Zarządzenie nr 7/2023 w sprawie zmiany zarządzenia 128/2022 z dnia 26 października 2022 powierzającego pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej w Słupi Tue, 31 Jan 2023 12:18:28 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-72023-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-1282022-z-dnia-26-pazdziernika-2022-powierzajacego-pelnienia-obowiazkow-kierownika-biblioteki-publicznej-w-slupi Zarządzenie nr 6/2023 w sprawie powołania Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Słupi Tue, 31 Jan 2023 12:11:36 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-62023-w-sprawie-powolania-komisji-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-w-urzedzie-gminy-w-slupi Wyniki głosowań z L Sesji Rady Gminy Mon, 30 Jan 2023 10:29:02 +0100 https://bip.slupia.pl/article/wyniki-glosowan-z-l-sesji-rady-gminy Zarządzenie nr 5/2023 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Thu, 26 Jan 2023 12:08:30 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-52023-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-wydzielonego-rachunku-dla-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-w-ramach-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych Zarządzenie nr 4/2023 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Thu, 26 Jan 2023 11:40:37 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-42023-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-dochodow-i-wydatkow-zwiazanych-z-pomoca-obywatelom-ukrainy Zarządzenie nr 3/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok Thu, 26 Jan 2023 10:57:02 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-32023-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2023-rok Zarządzenie nr 2/2023 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Słupia w 2023 roku Thu, 26 Jan 2023 10:48:37 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-22023-w-sprawie-realizacji-pozamilitarnych-przygotowan-obronnych-w-gminie-slupia-w-2023-roku Zapytanie ofertowe - świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych w 2023r. Wed, 25 Jan 2023 14:13:55 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zapytanie-ofertowe-swiadczenie-uslug-schronienia-w-schronisku-dla-osob-bezdomnych-w-2023r Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 219/2 oraz nieruchomości gruntowej nr ewid. 219/4 obręb Sieńsko, gm. Słupia Wed, 25 Jan 2023 09:12:39 +0100 https://bip.slupia.pl/article/przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-oznaczonej-nr-ewid-2192-oraz-nieruchomosci-gruntowej-nr-ewid-2194-obreb-siensko-gm-slupia Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu znak IOŚ.271.17.2022 pn. "Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupia Etap V" Tue, 24 Jan 2023 12:49:49 +0100 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-w-postepowaniu-znak-ios271172022-pn-pobudzenie-rozwoju-gminy-slupia-poprzez-rewitalizacje-miejscowosci-slupia-etap-v Uchwała Nr XLIX/304/2023 Mon, 23 Jan 2023 08:46:46 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xlix3042023 Uchwała Nr XLIX/303/2023 Mon, 23 Jan 2023 08:41:35 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xlix3032023 Uchwała Nr XLIX/302/2023 Mon, 23 Jan 2023 08:36:50 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xlix3022023 Uchwała Nr XLIX/301/2023 Mon, 23 Jan 2023 08:30:04 +0100 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xlix3012023 Wyniki głosowań z XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Fri, 20 Jan 2023 13:53:30 +0100 https://bip.slupia.pl/article/wyniki-glosowan-z-xlix-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie przeznaczenia w formie przetargu do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Słupia. Mon, 16 Jan 2023 12:18:06 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-12023-w-sprawie-przeznaczenia-w-formie-przetargu-do-oddania-w-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-gminy-slupia Zarządzenie nr 169/2022 w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Fri, 13 Jan 2023 10:36:34 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1692022-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-wydzielonego-rachunku-dla-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19-w-ramach-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych Zarządzenie nr 168/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na lata 2022-2042 Fri, 13 Jan 2023 10:24:29 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1682022-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej-gminy-slupia-na-lata-2022-2042 Zarządzenie nr 167/2022 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 30.12.2022 w Urzędzie Gminy Słupia Fri, 13 Jan 2023 09:58:23 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1672022-w-sprawie-skrocenia-czasu-pracy-w-dniu-30122022-w-urzedzie-gminy-slupia Zarządzenie nr 166/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Fri, 13 Jan 2023 09:55:20 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1662022-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Zarządzenie nr 165/2022 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Słupia na lata 2023-2025 Fri, 13 Jan 2023 09:45:49 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1652022-w-sprawie-przyjecia-planu-wykorzystania-zasobu-nieruchomosci-gminy-slupia-na-lata-2023-2025 Zarządzenie nr 164/2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej nr ewid. 219/2 oraz nieruchomości niezabudowanej nr ewid. 219/4 obręb Sieńsko Fri, 13 Jan 2023 09:35:09 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1642022-w-sprawie-przeznaczenia-do-sprzedazy-w-drodze-przetargu-nieruchomosci-gruntowej-zabudowanej-oznaczonej-nr-ewid-2192-oraz-nieruchomosci-niezabudowanej-nr-ewid-2194-obreb-siensko Zarządzenie nr 163/2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowiści Fri, 13 Jan 2023 09:10:02 +0100 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1632022-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-1182020-wojta-gminy-slupia-z-dnia-30-grudnia-2020r-w-sprawie-ustalenia-zasad-polityki-rachunkowisci Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi – „Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Słupia do szkół i Ośrodków Szkolno – Wychowawczych wraz z zapewnieniem opieki w roku 2023” Wed, 11 Jan 2023 15:36:14 +0100 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-o-zamowieniu-uslugi-przewoz-uczniow-niepelnosprawnych-z-terenu-gminy-slupia-do-szkol-i-osrodkow-szkolno-wychowawczych-wraz-z-zapewnieniem-opieki-w-roku-2023-2024