Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Informacja o unieważnieniu postępowania" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego" Fri, 20 May 2022 12:16:35 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-budowa-punktu-zrzutu-sciekow-w-miejscowosci-slupia-zakup-zestawu-asenizacyjnego Informacja z otwarcia ofert" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego" Fri, 20 May 2022 12:00:39 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-z-otwarcia-ofert-budowa-punktu-zrzutu-sciekow-w-miejscowosci-slupia-zakup-zestawu-asenizacyjnego Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Budowa punktu zrzutu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego" Fri, 20 May 2022 08:59:27 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-budowa-punktu-zrzutu-sciekow-w-miejscowosci-slupia-zakup-zestawu-asenizacyjnego Informacja z otwarcia ofert" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu" Thu, 19 May 2022 15:06:38 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-z-otwarcia-ofert-dostawa-wyposazenia-w-ramach-projektu-pn-rozwijanie-kompetencji-kluczem-do-sukcesu Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia" Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu" Thu, 19 May 2022 09:49:39 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-dostawa-wyposazenia-w-ramach-projektu-pn-rozwijanie-kompetencji-kluczem-do-sukcesu Zarządzenie nr 60/2022 w sprawie protokolarnego odbioru zadania- remont pomieszczeń sanitarnych w ZPO w Słupi Wed, 18 May 2022 13:37:31 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-602022-w-sprawie-protokolarnego-odbioru-zadania-remont-pomieszczen-sanitarnych-w-zpo-w-slupi Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 17 maja w sprawie odbioru zadania- rewitalizacja miejscowości Słupia etap1 i przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Słupia. Wed, 18 May 2022 13:15:44 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-592022-z-dnia-17-maja-w-sprawie-odbioru-zadania-rewitalizacja-miejscowosci-slupia-etap1-i-przebudowa-drogi-powiatowej-w-miejscowosci-slupia Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" Budowa wodociągu w miejscowości Rożnica, budowa ujęcia wody w miejscowości Sieńsko" Tue, 17 May 2022 13:41:47 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej-budowa-wodociagu-w-miejscowosci-roznica-budowa-ujecia-wody-w-miejscowosci-siensko Oświadczenie majątkowe Wójta w 2021 roku Mon, 16 May 2022 13:01:27 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-wojta-w-2021-roku Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 11 maja w sprawie powołania Gminnej Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu działki nr ewid. 626/2 Thu, 12 May 2022 12:55:28 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-582022-z-dnia-11-maja-w-sprawie-powolania-gminnej-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-przetargu-dzialki-nr-ewid-6262 Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 10 maja w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Thu, 12 May 2022 12:44:50 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-572022-z-dnia-10-maja-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-dochodow-i-wydatkow-zwiazanych-z-pomoca-obywatelom-ukrainy Sprawozdania finansowe za 2021 rok - SP Obiechów Thu, 12 May 2022 12:27:42 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-finansowe-za-2021-rok-sp-obiechow Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 10 maja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Thu, 12 May 2022 12:22:05 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-562022-z-dnia-10-maja-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Sprawozdania finansowe za 2021 rok- ZPO Thu, 12 May 2022 10:10:46 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-finansowe-za-2021-rok-zpo Sprawozdania finansowe za 2021 rok- SZUK Thu, 12 May 2022 09:59:03 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-finansowe-za-2021-rok-szuk Sprawozdania finansowe za 2021 rok - CUW Thu, 12 May 2022 09:34:57 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-finansowe-za-2021-rok-cuw Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Thu, 12 May 2022 08:29:59 +0200 https://bip.slupia.pl/article/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej Ogłoszenie o zamówieniu, dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozwijanie kompetencji kluczem do sukcesu. Wed, 11 May 2022 15:17:41 +0200 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-wyposazenia-w-ramach-projektu-pn-rozwijanie-kompetencji-kluczem-do-sukcesu Informacja o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Jędrzejowskiego Wed, 11 May 2022 14:50:53 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-swiadczeniu-nieodplatnej-pomocy-prawnej-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego-oraz-edukacji-prawnej-na-terenie-powiatu-jedrzejowskiego Uchwała Nr XLI/248/2022 Wed, 11 May 2022 10:38:41 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xli2482022 Uchwała Nr XLI/247/2022 Wed, 11 May 2022 10:29:23 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xli2472022 Uchwała Nr XLI/246/2022 Wed, 11 May 2022 10:19:58 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xli2462022 Uchwała Nr XLI/245/2022 Wed, 11 May 2022 10:02:04 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xli2452022 Uchwała Nr XLI/244/2022 Wed, 11 May 2022 09:20:13 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xli2442022 Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 5 maja w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,eksploatacji palenisk domowych Tue, 10 May 2022 14:59:48 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-552022-z-dnia-5-maja-w-sprawie-powolania-zespolu-do-spraw-kontroli-zbiornikow-bezodplywowych-sciekow-bytowych-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekoweksploatacji-palenisk-domowych Sprawozdania finansowe Gminy Słupia za 2021 rok Tue, 10 May 2022 14:12:47 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-finansowe-gminy-slupia-za-2021-rok Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2021 rok Tue, 10 May 2022 13:06:11 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-finansowe-urzedu-gminy-za-2021-rok Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 05 maja w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 44/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 i określenia form udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Tue, 10 May 2022 12:20:24 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-542022-z-dnia-05-maja-w-sprawie-zmiany-zalacznika-nr-1-do-zarzadzenia-nr-442022-z-dnia-20-kwietnia-2022-i-okreslenia-form-udzielenia-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-pans Sprawozdania finansowe za 2021 rok - GOPS Tue, 10 May 2022 11:51:44 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-finansowe-za-2021-rok-gops Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 04 maja w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi Tue, 10 May 2022 11:15:07 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-532022-z-dnia-04-maja-w-sprawie-powierzenia-stanowiska-dyrektora-zespolu-placowek-oswiatowych-w-slupi Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Tue, 10 May 2022 07:49:56 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-10 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Mon, 09 May 2022 12:30:39 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-9 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Mon, 09 May 2022 12:03:09 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-8 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Mon, 09 May 2022 10:14:16 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-7 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Mon, 09 May 2022 09:26:05 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-6 Wyniki głosowań z XLI Sesji Rady Gminy Fri, 06 May 2022 10:33:25 +0200 https://bip.slupia.pl/article/wyniki-glosowan-z-xli-sesji-rady-gminy Rejestr umów kwiecień 2022 Fri, 06 May 2022 07:28:16 +0200 https://bip.slupia.pl/article/rejestr-umow-kwiecien-2022 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Wed, 04 May 2022 13:49:28 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-4 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Wed, 04 May 2022 13:18:31 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-3 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Wed, 04 May 2022 12:58:22 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-2 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Wed, 04 May 2022 09:19:52 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok-1 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok Wed, 04 May 2022 09:07:17 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenie-majatkowe-za-2021-rok Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok Mon, 02 May 2022 14:17:28 +0200 https://bip.slupia.pl/article/oswiadczenia-majatkowe-radnych-za-2021-rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Słupia za 2021 r. Mon, 02 May 2022 08:04:51 +0200 https://bip.slupia.pl/article/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-slupia-za-2021-r Ogłoszenie o zamówieniu"Budowa punktu ścieków w miejscowości Słupia, zakup zestawu asenizacyjnego" Fri, 29 Apr 2022 13:48:16 +0200 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-o-zamowieniubudowa-punktu-sciekow-w-miejscowosci-slupia-zakup-zestawu-asenizacyjnego Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 28 kwietnia w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za I kwartał 2022r Thu, 28 Apr 2022 14:34:12 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-522022-z-dnia-28-kwietnia-w-sprawie-podania-do-publicznej-wiadomosci-kwartalnej-informacji-o-wykonaniu-budzetu-gminy-slupia-za-i-kwartal-2022r Ogłoszenie Nr 1/2022 w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej działki nr 626/2 w Słupi Thu, 28 Apr 2022 14:18:13 +0200 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-nr-12022-w-sprawie-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-niezabudowanej-nieruchomosci-gruntowej-dzialki-nr-6262-w-slupi Protokół Nr XXXVII/2022 Sesji Rady Gminy Słupia z dnia 28 lutego 2022 roku. Thu, 28 Apr 2022 12:22:10 +0200 https://bip.slupia.pl/article/protokol-nr-xxxvii2022-sesji-rady-gminy-slupia-z-dnia-28-lutego-2022-roku Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 27 kwietnia w sprawie przekazania w użyczenie" Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Wsi Sieńsko" nieruchomości stanowiącej własność Gminy Słupia Wed, 27 Apr 2022 13:19:47 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-512022-z-dnia-27-kwietnia-w-sprawie-przekazania-w-uzyczenie-stowarzyszeniu-wspierania-rozwoju-wsi-siensko-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-slupia Zarządzenie nr 50/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Wed, 27 Apr 2022 13:16:29 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-502022-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-dochodow-i-wydatkow-zwiazanych-z-pomoca-obywatelom-ukrainy Zarządzenie nr 49/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Wed, 27 Apr 2022 13:13:40 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-492022-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Sprawozdania za I kwartał 2022 roku Wed, 27 Apr 2022 11:01:55 +0200 https://bip.slupia.pl/article/sprawozdania-za-i-kwartal-2022-roku Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia kotów Wed, 27 Apr 2022 09:25:36 +0200 https://bip.slupia.pl/article/rozporzadzenie-w-sprawie-wprowadzenia-obowiazku-szczepienia-kotow Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 25 kwietnia w sprawie protokolarnego odbioru zadania "Remont pomieszczeń remizy OSP w Rożnicy" Mon, 25 Apr 2022 11:53:00 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-472022-z-dnia-25-kwietnia-w-sprawie-protokolarnego-odbioru-zadania-remont-pomieszczen-remizy-osp-w-roznicy Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 20 kwietnia w sprawie zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Mon, 25 Apr 2022 11:34:40 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-462022-z-dnia-20-kwietnia-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-wydzielonego-rachunku-dla-srodkow-funduszu-przeciwdzialania-covid-19 Uchwała Nr XL/243/2022 Mon, 25 Apr 2022 09:06:50 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xl2432022 Uchwała Nr XL/242/2022 Mon, 25 Apr 2022 08:49:33 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xl2422022 Uchwała Nr XL/241/2022 Mon, 25 Apr 2022 08:30:56 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xl2412022 Uchwała Nr XL/240/2022 Mon, 25 Apr 2022 07:53:45 +0200 https://bip.slupia.pl/article/uchwala-nr-xl2402022