Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Podinspektor w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska" Thu, 29 Sep 2022 13:09:12 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-wynikach-naboru-na-stanowisko-podinspektor-w-referacie-inwestycji-i-ochrony-srodowiska Zarządzenie nr 113/2022 z dnia 28 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2022 z dnia 19 września w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy turystycznej "II Rajd Rowerowy" Wed, 28 Sep 2022 15:25:49 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1132022-z-dnia-28-wrzesnia-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-1072022-z-dnia-19-wrzesnia-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-imprezy-turystycznej-ii-rajd-rowerowy Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko "Podinspektor w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska" Wed, 28 Sep 2022 12:13:02 +0200 https://bip.slupia.pl/article/lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-formalne-na-stanowisko-podinspektor-w-referacie-inwestycji-i-ochrony-srodowiska Zarządzenie nr 112/2020 z dnia 22 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 82/2020 z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Słupia Wed, 28 Sep 2022 07:54:51 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1122020-z-dnia-22-wrzesnia-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-822020-z-dnia-17-wrzesnia-2020-r-w-sprawie-powolania-koordynatora-oraz-zespolu-do-spraw-dostepnosci-w-urzedzie-gminy-slupia Zarządzenie nr 111/2022 z dnia 22 września w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości Wed, 28 Sep 2022 07:46:11 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1112022-z-dnia-22-wrzesnia-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-1182020-wojta-gminy-slupia-z-dnia-30-grudnia-2020-r-w-sprawie-ustalenia-zasad-polityki-rachunkowosci Wyniki głosowań z XLIV Sesji Rady Gminy Mon, 26 Sep 2022 10:49:55 +0200 https://bip.slupia.pl/article/wyniki-glosowan-z-xliv-sesji-rady-gminy Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR " Thu, 22 Sep 2022 13:44:17 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-z-otwarcia-ofert-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-pgr Informacja z otwarcia ofert "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap1 " Thu, 22 Sep 2022 13:41:12 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-z-otwarcia-ofert-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-etap1 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR " Thu, 22 Sep 2022 09:44:52 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-pgr Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap1 " Thu, 22 Sep 2022 09:41:14 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-etap1 Zarządzenie nr 110/2022 z dnia 20 września w sprawie realizacji przez Gminu Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupia zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła Thu, 22 Sep 2022 08:33:55 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1102022-z-dnia-20-wrzesnia-w-sprawie-realizacji-przez-gminu-osrodek-pomocy-spolecznej-w-slupia-zadan-wynikajacych-z-ustawy-z-dnia-15-wrzesnia-2022-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ci Zarządzenie nr109/2022 z dnia 19 września w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Thu, 22 Sep 2022 08:24:34 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr1092022-z-dnia-19-wrzesnia-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-dochodow-i-wydatkow-zwiazanych-z-pomoca-obywatelom-ukrainy Zarządzenie 108/2022 z dnia 19 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Thu, 22 Sep 2022 08:21:06 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-1082022-z-dnia-19-wrzesnia-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Protokół nr XLII/2022 Sesji Rady Gminy Słupia z dnia 10 czerwca2022 r. Thu, 22 Sep 2022 08:16:53 +0200 https://bip.slupia.pl/article/protokol-nr-xlii2022-sesji-rady-gminy-slupia-z-dnia-10-czerwca2022-r Zarządzenie nr 107/2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu Imprezy turystycznej" II Rajd Rowerowy Słupia 2022r." Wed, 21 Sep 2022 12:35:07 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1072022-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-imprezy-turystycznej-ii-rajd-rowerowy-slupia-2022r Zebranie wiejskie 28.09.2022 o godz. 18:00 w Sprowie Tue, 20 Sep 2022 10:02:30 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-28092022-o-godz-1800-w-sprowie Zebranie wiejskie 28.09.2022 o godz.16:00 w Raszkowie Tue, 20 Sep 2022 10:00:12 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-28092022-o-godz1600-w-raszkowie Zebranie wiejskie 27.09.2022 o godz.18:00 w Sieńsku Tue, 20 Sep 2022 09:10:22 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-27092022-o-godz1800-w-siensku Zebranie wiejskie 27.09.2022 o godz.16:00 w Nowej Wsi Tue, 20 Sep 2022 09:08:36 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-27092022-o-godz1600-w-nowej-wsi Zebranie wiejskie 26.09.2022 o godz.18:00 w Rożnicy Tue, 20 Sep 2022 08:40:01 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-26092022-o-godz1800-w-roznicy Zebranie wiejskie 26.09.2022 o godz.16:00 w Słupi Tue, 20 Sep 2022 08:35:07 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-26092022-o-godz1600-w-slupi Informacja dla wykonawców nr 2 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR" Mon, 19 Sep 2022 14:57:45 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-dla-wykonawcow-nr-2-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-pgr Informacja dla wykonawców nr 2 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap 1" Mon, 19 Sep 2022 14:49:18 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-dla-wykonawcow-nr-2-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-etap-1 Młodzieżowa Rada Gminy - Petycja Mon, 19 Sep 2022 13:50:52 +0200 https://bip.slupia.pl/article/mlodziezowa-rada-gminy-petycja Zebranie wiejskie 23.09.2022 o godz. 18:00 w Rawce Mon, 19 Sep 2022 10:26:29 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-23092022-o-godz-1800-w-rawce Zebranie wiejskie 23.09.2022 o godz. 16:00 w Wywle Mon, 19 Sep 2022 10:22:11 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-23092022-o-godz-1600-w-wywle Zebranie wiejskie 22.09.2022 o godz. 18:00 w Wielkopolu Mon, 19 Sep 2022 10:17:44 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-22092022-o-godz-1800-w-wielkopolu Zebranie wiejskie 22.09.2022 o godz. 16:00 w Obiechowie Mon, 19 Sep 2022 10:15:47 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-22092022-o-godz-1600-w-obiechowie Zebranie wiejskie 21.09.2022 o godz. 18:00 w Starym Węgrzynowie Mon, 19 Sep 2022 09:55:01 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-21092022-o-godz-1800-w-starym-wegrzynowie Zebranie wiejskie 21.09.2022 o godz. 16:00 w Nowym Węgrzynowie Mon, 19 Sep 2022 09:49:28 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-21092022-o-godz-1600-w-nowym-wegrzynowie Zebranie wiejskie 20.09.2022 o godz.18:00 w Dąbrowicy Mon, 19 Sep 2022 09:44:12 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-20092022-o-godz1800-w-dabrowicy Zebranie wiejskie 20.09.2022 o godz. 16:00 w Jasieńcu Mon, 19 Sep 2022 09:37:13 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zebranie-wiejskie-20092022-o-godz-1600-w-jasiencu Zarządzenie nr 106/2022 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek organizacyjnych Gminy Słupia Mon, 19 Sep 2022 07:57:36 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1062022-w-sprawie-ustalenia-maksymalnego-wynagrodzenia-kierownikow-i-zastepcow-jednostek-organizacyjnych-gminy-slupia Zarządzenie nr 105/2022 z dnia 14 września w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska Fri, 16 Sep 2022 14:14:12 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1052022-z-dnia-14-wrzesnia-w-sprawie-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-referacie-inwestycji-i-ochrony-srodowiska Zarządzenie nr 104/2022 z dnia 14 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Fri, 16 Sep 2022 13:57:53 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1042022-z-dnia-14-wrzesnia-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Zarządzenie nr 103/2022 z dnia 12 września w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi Fri, 16 Sep 2022 13:54:32 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1032022-z-dnia-12-wrzesnia-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-biblioteki-centrum-kultury-w-slupi Zarządzenie nr 102/2022 z dnia 9 września w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok Fri, 16 Sep 2022 13:49:25 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1022022-z-dnia-9-wrzesnia-w-sprawie-opracowania-materialow-planistycznych-do-projektu-uchwaly-budzetowej-na-2023-rok Zarządzenie nr 101/2022 z dnia 7 września w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku związanego z pomocą obywatelom Ukrainy Fri, 16 Sep 2022 13:43:30 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1012022-z-dnia-7-wrzesnia-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-zwiazanego-z-pomoca-obywatelom-ukrainy Zarządzenie nr 100/2022 z dnia 7 września w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Fri, 16 Sep 2022 13:38:14 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-1002022-z-dnia-7-wrzesnia-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Zapytanie - Jednorazowa dostawa peletu workowanego w ilości 13 ton. Thu, 15 Sep 2022 15:24:25 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zapytanie-jednorazowa-dostawa-peletu-workowanego-w-ilosci-13-ton Informacja dla wykonawców nr 1 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR" Thu, 15 Sep 2022 14:01:09 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-dla-wykonawcow-nr-1-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-pgr-1 Informacja dla wykonawców nr 1 "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - etap 1" Thu, 15 Sep 2022 13:59:42 +0200 https://bip.slupia.pl/article/informacja-dla-wykonawcow-nr-1-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-etap-1-2 Zarządzenie nr 99/2022 z dnia 07.09 upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości z wykonania zadania publicznego przez Klub Sportowy Start w Słupi Thu, 15 Sep 2022 11:16:32 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-992022-z-dnia-0709-upowaznienie-do-przeprowadzenia-kontroli-prawidlowosci-z-wykonania-zadania-publicznego-przez-klub-sportowy-start-w-slupi Zarządzenie nr 98/2022 z dnia 01.09 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia "Przebudowa dróg gminnych PGR" Thu, 15 Sep 2022 11:07:26 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-982022-z-dnia-0109-w-sprawie-powolania-komisji-majacej-na-celu-wylonienie-wykonawcy-zamowienia-przebudowa-drog-gminnych-pgr Zarządzenie nr 97/2022 z dnia 01.09 w sprawie powołania komisji mającej na celu wyłonienie wykonawcy zamówienia "Przebudowa dróg gminnych" Thu, 15 Sep 2022 10:54:22 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-972022-z-dnia-0109-w-sprawie-powolania-komisji-majacej-na-celu-wylonienie-wykonawcy-zamowienia-przebudowa-drog-gminnych Zarządzenie nr 96/2022 z dnia 31 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Thu, 15 Sep 2022 10:21:35 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-962022-z-dnia-31-sierpnia-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Zarządzenie nr 95/2022 z dnia 22 sierpnia w sprawie realizowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym Thu, 15 Sep 2022 09:46:20 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-952022-z-dnia-22-sierpnia-w-sprawie-realizowania-przez-gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w-slupi-zadan-wynikajacych-z-ustawy-z-dnia-5-sierpnia-2022-r-o-dodatku-weglowym Zrządzenie nr 94/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Thu, 15 Sep 2022 09:26:56 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zrzadzenie-nr-942022-z-dnia-19-sierpnia-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-dochodow-i-wydatkow-zwiazanych-z-pomoca-obywatelom-ukrainy Zarządzenie 93/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Thu, 15 Sep 2022 08:50:09 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-932022-z-dnia-19-sierpnia-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Zarządzenie nr 92/2022 z dnia 19 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2022 roku Thu, 15 Sep 2022 08:42:11 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-922022-z-dnia-19-sierpnia-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-gminy-slupia-za-i-polrocze-2022-roku Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa w Referacie Inwestycji i Ochrony Środowiska" Wed, 14 Sep 2022 15:26:53 +0200 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-wojta-gminy-slupia-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-podinspektor-ds-ochrony-srodowiska-rolnictwa-w-referacie-inwestycji-i-ochrony-srodowiska Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach III Tue, 13 Sep 2022 14:30:31 +0200 https://bip.slupia.pl/article/obwieszczenie-komisarza-wyborczego-w-kielcach-iii Wójt Gminy Słupia ogłasza konkurs na stanowisko" Dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Słupi" Mon, 12 Sep 2022 14:53:05 +0200 https://bip.slupia.pl/article/wojt-gminy-slupia-oglasza-konkurs-na-stanowisko-dyrektora-biblioteki-centrum-kultury-w-slupi Zarządzenie nr 91/2022 z dnia 18 sierpnia w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkół lub placówek Mon, 12 Sep 2022 12:16:59 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-912022-z-dnia-18-sierpnia-w-sprawie-dowozenia-uczniow-niepelnosprawnych-do-przedszkola-szkol-lub-placowek Zarządzenie nr 90/2022 z dnia 11 sierpnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Mon, 12 Sep 2022 12:11:51 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-902022-z-dnia-11-sierpnia-w-sprawie-powolania-komisji-egzaminacyjnej-dla-nauczyciela-ubiegajacego-sie-o-awans-zawodowy-na-stopien-nauczyciela-mianowanego Zarządzenie nr 89/2022 z dnia 11 sierpnia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Mon, 12 Sep 2022 11:40:31 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-892022-z-dnia-11-sierpnia-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Zarządzenie nr 88/2022 z dnia 29 lipca w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż 2 sztuk samochodów strażackich Mon, 12 Sep 2022 11:33:29 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-882022-z-dnia-29-lipca-w-sprawie-powolania-komisji-przetargowej-do-przeprowadzenia-postepowania-na-sprzedaz-2-sztuk-samochodow-strazackich Zarządzenie 87/2022 z dnia 26 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Mon, 12 Sep 2022 11:25:22 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-872022-z-dnia-26-lipca-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Zarządzenie nr 86/2022 z dnia 25 lipca w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Mon, 12 Sep 2022 11:11:40 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-862022-z-dnia-25-lipca-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-funduszu-wydzielonego-rachunku-dochodow-i-wydatkow-zwiazanych-z-pomoca-obywatelom-ukrainy Zarządzenie nr 85/2022 z dnia 25 lipca w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Słupia za I kwartał 2022 r Mon, 12 Sep 2022 10:27:14 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-852022-z-dnia-25-lipca-w-sprawie-kwartalnej-informacji-o-wykonaniu-budzetu-gminy-slupia-za-i-kwartal-2022-r Zarządzenie nr 84/2022 z dnia 14 lipca w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok Mon, 12 Sep 2022 10:12:40 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-nr-842022-z-dnia-14-lipca-w-sprawie-zmian-w-budzecie-gminy-na-2022-rok Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Słupia Sun, 11 Sep 2022 10:27:12 +0200 https://bip.slupia.pl/article/protokol-z-wyborow-uzupelniajacych-do-rady-gminy-slupia Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania Sun, 11 Sep 2022 10:24:44 +0200 https://bip.slupia.pl/article/protokol-obsadzenia-mandatow-radnych-bez-glosowania Kontrole zewnętrzne Thu, 08 Sep 2022 09:53:03 +0200 https://bip.slupia.pl/article/kontrole-zewnetrzne Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane "Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia - PGR" Wed, 07 Sep 2022 14:47:54 +0200 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-pgr Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane" Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Słupia- etap 1 Wed, 07 Sep 2022 14:24:08 +0200 https://bip.slupia.pl/article/ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-przebudowa-drog-gminnych-i-wewnetrznych-na-terenie-gminy-slupia-etap-1 Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia za I półrocze 2022 r. Mon, 05 Sep 2022 09:17:39 +0200 https://bip.slupia.pl/article/zarzadzenie-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-gminy-slupia-za-i-polrocze-2022-r Rejestr umów sierpień 2022 Mon, 05 Sep 2022 08:05:16 +0200 https://bip.slupia.pl/article/rejestr-umow-sierpien-2022